Okul Öncesi Eğitimde ve İlkokulda Stem pdf – Yandex indir

tarafından
10
Okul Öncesi Eğitimde ve İlkokulda Stem  pdf – Yandex indir

STEM; bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik disiplinlerini içeren, yaparak yaşayarak öğrenmeye dayanan, disiplinler arası bir eğitim yaklaşımıdır. STEM; okul öncesi eğitimden üniversiteye kadar formal ve informal öğrenme ortamlarında bilim, teknoloji, mühendislik ve matematiğin bütünleşik olarak öğretimini konu alır. STEM; çocuklara proje temelli, iş birliği içinde çalışma ve yaparak öğrenme deneyimi sunarak somut deneyimlerin hayata geçirilmesini sağlamakta ve 21. yüzyıl becerilerinin geliştirilmesine odaklanmaktadır. Bu nedenle STEM yaklaşımı, günümüzün bilgi ve iletişim çağında çok önemli bir yere sahiptir.
Bu kitap, bilimsel sorgulamayı temele alan STEM eğitiminin temellerinin, okul öncesi ve ilkokul yıllarında oluşturulmasının önemine vurgu yaparak çocukların gelişimsel özelliklerine uygun şekilde hazırlanacak etkinlikler yoluyla yaşadıkları dünya hakkında yeni şeyler öğrenmelerini desteklemeyi amaçlamaktadır.
Sonuç olarak bu kapsamlı ve etkinliklere dayalı Okul Öncesi Eğitimde ve İlkokulda STEM kitabının, okul öncesi ve ilkokul öğretmenleri ve öğretmen adayları, STEM eğitimi konusunda çalışan araştırmacılar, bu alandaki uygulamacılar ve STEM’e ilgi duyan tüm okurlar için çok yararlı olacağı düşünülmektedir.
 

Okul Öncesi Eğitimde ve İlkokulda Stem isimli 200 sayfadan oluşan kitap ; Helen Caldwell tarafından yazılmış ve NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK yayınevinin 16.09.2022 tarihinde yayımlanmıştır.

Okul Öncesi Eğitimde ve İlkokulda Stem pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.