OECD Ülkeleri ile Türkiyedeki Okul Yöneticiliği Uygulamalarının Karşılaştırılması pdf – Yandex indir

tarafından
29
OECD Ülkeleri ile Türkiyedeki Okul Yöneticiliği Uygulamalarının Karşılaştırılması pdf – Yandex indir

Elinizdeki kitapta OECD ülkeleri ile PISA ve TIMMS gibi sınavlarda yüksek düzeyde başarılar gösteren ülkelerin eğitim yöneticiliği sistemleri incelenmiş ve Türkiye’de uygulanan eğitim yöneticiliği sistemiyle karşılaştırılmıştır. Eğitim sisteminin doğru şekilde ilerlemesinde, okul yöneticilerinin sahip oldukları özellikler kritik rol oynamaktadır. Bir ülkenin ekonomik, sosyal ve siyasi açıdan büyümesi, gelişmesi, okullarda yetiştirilen insan gücünün niteliğine bağlıdır. Nitelikli bir okul yöneticisinin bilgisi, eğitim düzeyi, problem çözme yeteneği ve kriz yönetimi becerisi, okulların etkili bir şekilde yönetilmesini sağlamaktadır. OECD ülkeleri ile PISA, TIMMS gibi sınavlarda başarılı performanslar gösteren ülkeler ve Türkiye’deki okul yöneticiliği uygulamalarının karşılaştırılmasına yaslanan bu kitap, Türkiye’de nitelikli okul yöneticilerinin yetiştirilmesi ve seçimi konularında eksik görülen yönlerin ortaya konulmasına ve somut öneriler geliştirilmesine odaklanmaktadır. Kitap, eğitim yöneticiliğindeki mevcut uygulamalara katkılar sunmayı amaç edinerek, Türkiye’deki okul yöneticiliğini, uluslararası sınavlarda dikkat çekici başarılar gösteren ülkelerdeki örnekler ile karşılaştıran özel bir hattı takip etmektedir. Bu amaçla kitapta okul yöneticisi seçilmesine ilişkin ülkeler bazındaki kriterler detaylı olarak ortaya konulmuş ve sonuçlar  karşılaştırmalı tablolarla ele alınmıştır. Karşılaştırılmalar sonucunda Türkiye’de uygulanan sistemde var olabilecek eksikliklerin giderilmesine dönük somut öneriler geliştirilmiştir.
 

OECD Ülkeleri ile Türkiyedeki Okul Yöneticiliği Uygulamalarının Karşılaştırılması isimli 88 sayfadan oluşan kitap ; Dr. Halil Karadaş tarafından yazılmış ve PEGEM AKADEMİ YAYINCILIK yayınevinin 04.11.2023 tarihinde yayımlanmıştır.

OECD Ülkeleri ile Türkiyedeki Okul Yöneticiliği Uygulamalarının Karşılaştırılması pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.