Oṣman Bin Ali’nin Dua Kitabı (Notlar-Metin-Sözlük) pdf – Yandex indir

tarafından
5
Oṣman Bin Ali’nin Dua Kitabı (Notlar-Metin-Sözlük) pdf – Yandex indir

Türkler İslamiyet’e girdikleri dönemden itibaren İslam dininin ilke ve esaslarını açıklayan, dinî konuları ele alan birçok eser kaleme almışlardır. Bu eser türlerinden biri de dua kitaplarıdır. Anadolu sahasında da halk arasında dua kitaplarına çokça rağbet edildiği görülmektedir. Oṣman Bin Ali’nin kaleme aldığı dua kitabı bu türün örneklerinden biridir. Prof. Dr. Levent Kurgun’un şahsi kütüphanesinden temin edilen eser, 186 varaktan meydana gelmektedir. Eserde birçok bap bulunmaktadır. Baplarda sırasıyla dua, duanın hangi sorun için kullanılacağı, işlevi ve uygulanma biçimine yer verilmiştir. Dua kısımları Arapça, duanın işlevi ve nasıl kullanılacağı Türkçe olarak aktarılmıştır. Ayrıca İslam tarihinden nakledilen anekdotlarla usulüne göre edilen ve ritüelleri yerine getirilen duanın gerçekleşeceğine olan inanç pekiştirilmeye çalışılmıştır. Bu çalışma, Giriş-Notlar-Metin-Sözlük bölümlerinden oluşmaktadır. Girişte dua konusuna kısaca değinildikten sonra eserin nitelikleri tanıtılmıştır. Notlar ana başlığında eserin dil bilgisi bakımından öne çıkan hususiyetleri “Yazım”, “Ses Bilgisi”, “Biçim Bilgisi” ve “Söz Varlığı” başlıklarına ayrılarak verilmiştir. Metin bölümü, eserin çeviri yazıya aktarımından oluşmaktadır. Kullanımdan düşmüş ya da eskimiş sözcükler, metnin daha iyi anlaşılabilmesi için Sözlükte listelenmiştir.
 

Oṣman Bin Ali’nin Dua Kitabı (Notlar-Metin-Sözlük) isimli 148 sayfadan oluşan kitap ; Levent Kurgun tarafından yazılmış ve PARADİGMA AKADEMİ YAYINLARI yayınevinin 01.02.2024 tarihinde yayımlanmıştır.

Oṣman Bin Ali’nin Dua Kitabı (Notlar-Metin-Sözlük) pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.