Nehir Destan Oğuzname (Oguz Bitig) pdf – Yandex indir

tarafından
18
Nehir Destan Oğuzname (Oguz Bitig) pdf – Yandex indir

Oğuzname, Türklerin en büyük tarihî destanıdır. Tarihin derinliklerinde doğmuş, yakın yüzyıllara kadar yaşayıp gelmiş ve bütün Türk Dünyası’nın ortak mirası olmuştur. Oğuzname’de Sakalar, Hunlar, (Kök) Türkler, Karahanlılar vardır ve bunlar bütün Türk Dünyası’nın ortak tarihidir. Uygur’un, Kıpçak’ın, Karluk’un, Kanglı’nın, Halaç’ın adlarını Oğuz Han vermiştir; bu boyların kurucularının hepsi de Oğuz Han’ın beyleridir ve bunların tamamı Türk Dünyası demektir.
 
Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun bu kitapta Oğuznamelerin yapısını bütünüyle ele almış, 26 adet Oğuzname hakkında bilgiler vermiş, Oğuzname’de geçen olay ve kahramanların hangi dönem ve katmanlara ait olduğunu, farklı dönemlere ait olay ve kahramanların ne zaman destanlaştığını tespit etmiş ve Oğuznamelerin bugünkü yansımaları ile çağdaş sanat eserlerinde işlenen Oğuznamelere yer vermiştir.
 
Türklerin ve Oğuzların sözlü/efsanevi tarihini, Dede Korkut boylarını ve Dede Korkut’un söylediği güzel sözleri de bir araya getiren Ahmet Bican Ercilasun, Oğuzname’nin bütününü bir nehir destan niteliğinde ortaya koyuyor.
 

Nehir Destan Oğuzname (Oguz Bitig) isimli 696 sayfadan oluşan kitap ; Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun tarafından yazılmış ve DERGAH YAYINLARI yayınevinin 29.08.2022 tarihinde yayımlanmıştır.

Nehir Destan Oğuzname (Oguz Bitig) pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.