Nebevi Varisler Mevlana Celaleddin-ı Rumi pdf – Yandex indir

tarafından
4
Nebevi Varisler Mevlana Celaleddin-ı Rumi pdf – Yandex indir

Nübüvvet silsilesinin son halkası Hz. Muhammed (sas) ile tamamlanmıştır. Allah Resûlü’nün (sas) mirasına sahip çıkan âlimler, İslâm’ı farklı dil, renk ve kültürlere sahip toplumlara anlatma gayretinde olmuştur. İlmî, fikrî, siyasî, askerî vb. alanlarda İslâm dinine farklı açılardan hizmet eden bu şahsiyetler, büyük ve kutlu mirasın günümüze ulaşmasında ve İslâm medeniyetinin oluşmasında büyük rol oynamışlardır. Her birinin hayatı farklı bir örneklik teşkil eden, yaşadıkları asrın öncüleri ve Peygamber vârisleri olan bu şahsiyetlerin sayısı binleri aşmaktadır. Hepsini ayrı ayrı tanıtmak mümkün olmadığından bu şahsiyetlerin okuyucu ile buluşmasının bir başlangıcı olması niyetiyle aralarından seçilen 100 öncüyü anlatan Nebevî Vârisler projesi hayata geçirilmiştir. Nebevî Vâris olarak seçilen isimlerden biri de Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’dir. O, kendisini Kur’ân’ın bendesi, Peygamber Efendimiz’in ayağının tozu olarak görmektedir. Eserleri Peygamber Efendimiz’in siyerini anlatmaktan ziyade Sîret-i Nebî’nin anlatıldığı metinlerdeki nebevî kimliğe dikkat çekmektedir. Döneminin seçkin uleması onun peygamber vârisi olarak ilmine, ahlakına ve fazlına şehadetlerini her fırsatta dile getirmektedir. Mevlânâ herkesin kendine göre bir din anlayışı benimsemesini değil her müminin vahyin ışığında ve Resülullah’ın rehberliğinde bir dindarlık serüveni gerçekleştirmesini, sağlıklı ve temeli sağlam bir dindarlık kimliğine bürünülmesini istemektedir.
 

Nebevi Varisler Mevlana Celaleddin-ı Rumi isimli 189 sayfadan oluşan kitap ; Prof. Dr. Kadir Özköse tarafından yazılmış ve SİYER YAYINLARI yayınevinin 06.09.2023 tarihinde yayımlanmıştır.

Nebevi Varisler Mevlana Celaleddin-ı Rumi pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.