Nebevi Varisler 93 / Seyyid Kutub pdf – Yandex indir

tarafından
4
Nebevi Varisler 93 / Seyyid Kutub pdf – Yandex indir

Nübüvvet silsilesi, Hz. Muhammed (sas) ile tamamlanmıştır. Allah Resûlü’nün (sas) bıraktığı mirasa sahip çıkan âlimler, İslâm’ı farklı dil, renk ve kültürlere sahip toplumlara anlatma gayretinde olmuştur. İslâm dinine; ilmî, fikrî, siyasi, askerî vb. alanlarda hizmet eden bu şahsiyetler, kutlu mirasın günümüze ulaşmasında ve İslâm medeniyetinin oluşmasında büyük rol oynamıştır. Her birinin hayatı ayrı bir örneklik teşkil eden, yaşadıkları asrın öncüleri, Peygamber vârisleri olan ve sayısı binleri aşan bu şahsiyetlerin hepsini tanıtmak ne yazık ki mümkün olmadığından bir başlangıç olması niyetiyle aralarından seçilen 100 öncüyü anlatan Nebevî Vârisler Projesi hayata geçirilmiştir.
 
Nebevî vâris olarak seçilen isimlerden biri de Seyyid Kutub’dur. Mısırlı yazar, düşünür, gönül insanı, müfessir ve mütefekkir olan Kutub; hayatını Nebevî iklimin tekrar çiçeklerini açması için adamış muasır bir ilim, fikir ve hareket adamıdır. 1939 yılından itibaren İslâmî düşünceye önem vererek çeşitli mecralarda yazılar yazmış, devletin muhtelif kademelerinde yer alarak Rabbânî ilmin yaşantılara sirayeti noktasında çözümler üretmiştir. Toplumdaki dejenerasyonlara işaret ederek ıslahın Kur’ân ile mümkün olacağını savunmuş ve çağın hastalıklarına karşı manevî ve amelî/hayata aktarılması gerekli reçeteler sunmuştur. Geleneksel İslâm anlayışına karşı sahih bir din anlayışını savunduğundan yolları İhvân hareketiyle kesişmiş ve giriştiği mücadelenin sonunda idamla yargılanarak şehit edilmiştir.
 

Nebevi Varisler 93 / Seyyid Kutub isimli 191 sayfadan oluşan kitap ; M. Beşir Eryarsoy tarafından yazılmış ve SİYER YAYINLARI yayınevinin 14.09.2023 tarihinde yayımlanmıştır.

Nebevi Varisler 93 / Seyyid Kutub pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.