Namus Siyaseti 18. Yüzyıl Osmanlı Anadolusu’nda Irz, Şiddet, Hukuk pdf – Yandex indir

tarafından
5
Namus Siyaseti  18. Yüzyıl Osmanlı Anadolusu’nda Irz, Şiddet, Hukuk pdf – Yandex indir

Başak Tuğ bu kapsamlı araştırmasında sosyal ve hukuki pratikler üzerinden 18. yüzyıl Osmanlısı’nda cinsel ve ahlâki düzeni inceliyor. Osmanlı tebaasının arzuhalleri ile Ankara ve Bursa mahkemeleri ve Divân-ı Hümâyun’un hukuki uygulamalarından yola çıkan Namus Siyaseti – 18. yüzyıl Osmanlı Anadolusu’nda Irz, Şiddet, Hukuk , erken modern denetim ve yönetim mekanizmalarının işleyişi ve modern iktidar biçimlerine geçiş sürecini toplumsal aktörlerin öznelliğini göz ardı etmeden ele alıyor. Tuğ, 18. yüzyıl imparatorluk tarihyazımına sağladığı katkının yanı sıra cinsiyet politikalarının tarihselleştirilmesiyle günümüzdeki egemen namus siyaseti ve söyleminin tarihsel kaynaklarını tartışıyor.
 
“18. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nda namus siyasetini incelemenin günümüz için önemli siyasi ve toplumsal sonuçları bulunmaktadır. Böyle bir çalışma, cinselliğin kontrolü ile İslâm hukuku arasındaki ‘fıtri’ ilişki hakkındaki varsayımlarımızı yeniden düşünmemiz için bir uyarı niteliğindedir. Osmanlı İmparatorluğu’nda ahlâki düzenin idaresinin tarihselleştirilmesi, cinselliğin normatif İslâm hukukunun takdirine bırakılmış bir şey olmaktan çok, siyasi iktidar tarafından düzenlenen kamusal bir mesele olduğunu göstermektedir.”
BAŞAK TUĞ
 

Namus Siyaseti 18. Yüzyıl Osmanlı Anadolusu’nda Irz, Şiddet, Hukuk isimli 344 sayfadan oluşan kitap ; Başak Tuğ tarafından yazılmış ve İLETİŞİM YAYINLARI yayınevinin 06.09.2023 tarihinde yayımlanmıştır.

Namus Siyaseti 18. Yüzyıl Osmanlı Anadolusu’nda Irz, Şiddet, Hukuk pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.