Namaz Fetvaları pdf – Yandex indir

tarafından
3
Namaz Fetvaları  pdf – Yandex indir

Şu anda elinizde bulunan bu kitap namazın kılınış şekilleri, hükümleri ve edepleriyle ilgili -Allah’ın izniyle- faydalı bir kitaptır. Hiçbir müminin bunları bilmeme noktasında mazereti yoktur. Bu kitapta dört yüz kırktan fazla mesele bulunmaktadır. Hepsi toplandı, iyice araştırıldı, hadislerinin değerlendirmeleri yapıldı ve aslî kaynaklarına da isnâd edildi. Bazı anlaşılması zor ifadeler de dipnotlarda açıklandı. Kitap güzel bir tertip, kolay ve açık bir dil ve konuları fazla uzatılmadan yazıldı. Meseledeki tercih edilen kanaatler zikredildi. Tüm bunlar Muhaddis Süleymân b. Nâsır el-Ulvân tarafından yapıldı. Allah Teâlâ onu doğru yoldan ayırmasın ve muvaffak kılsın! Bununla birlikte Muhaddis Abdulaziz b. Merzûk et-Tarîfî’nin dipnotları da okuyucuyu karşılamaktadır. Allah Teâlâ onu da doğru yoldan ayırmasın ve muvaffak kılsın! Allah Teâlâ’dan niyazımız onları koruması, onlarla insanları faydalandırması ve bu kitabı yazarak bizleri yapmış oldukları hizmetin karşılığını en güzel şekilde vermesidir.
 

Namaz Fetvaları isimli 176 sayfadan oluşan kitap ; Süleyman bin Nâsır el-Ulvân tarafından yazılmış ve MİNBER YAYINLARI yayınevinin 31.08.2023 tarihinde yayımlanmıştır.

Namaz Fetvaları pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.