Nûru’l-Ulvî fî Şerhi’l-Hizbi’l-İmami’n-Nevevî pdf – Yandex indir

tarafından
3
Nûru’l-Ulvî fî Şerhi’l-Hizbi’l-İmami’n-Nevevî pdf – Yandex indir

Hizb, sözlükte “küçük topluluk, güruh, fırka; Kur’an-ı Kerim’in otuz cüzünden her birinin dörtte biri; her gün devamlı olarak okunan dua, ayet ve salavatlardan meydana gelen vird” anlamına gelmektedir. Genel anlamda ise bazı amaçlara yönelik düzenlenmiş, özellikle tarikat mensupları tarafından belli düzen ve kurallar çerçevesinde okunan dualardır.
Hicri yedinci asrın muhaddis âlimlerinden ve Şafiî mezhebinin önemli imâmlarından olan İmâm Nevevî’nin, Şazeliyye tarikatı mensubu olduğu hatta bu tarikatın Neveviyye kolunun kurucusu olduğu kaynaklarda ifade edilmektedir. Yine kaynaklardaki bilgilere göre, dua ve zikre büyük önem veren Nevevi, Hz. Peygamber’in (s.a.v.) dualarını bir eserde toplamış, kendine has dua ve hizbler düzenlemiştir.
Bu eserde, İmam Nevevi’nin şerh edilen ve özellikle Şâzeliyye tarikatı mensupları tarafından okunan hizbi konu edilmiştir. On dokuzuncu yüzyılın başlarında yapılan bu şerhle, şarihinin ifadesiyle, Arapça olan bu duanın mahiyetinin öğrenilmesi amaçlanmış ve hem tarikat mensuplarının hem de diğer okuyucuların bu duadan faydalanması arzulanmıştır. Biz de bu hizbden günümüz okurlarının da faydalanması için onu Latin harflerine çevirerek bu amaca bir nevi katkı sunmak istedik. Duanın tam olarak anlaşılması amacıyla da hizbi düzenleyen İmam Nevevi’nin hayatı, ilmi kişiliği ve eserleri hakkında da kısaca bilgi verdik. Ayrıca konuyla bağlantılı olarak düşündüğümüz için de hem Şazeliyye tarikatı hem de bu tarikatın kurucusu Ebü’l-Hasan eş-Şâzelî hakkında da bilgi verdik.
 

Nûru’l-Ulvî fî Şerhi’l-Hizbi’l-İmami’n-Nevevî isimli 156 sayfadan oluşan kitap ; Tosyalızâde Muhammed Nuri tarafından yazılmış ve DBY YAYINLARI yayınevinin 15.11.2023 tarihinde yayımlanmıştır.

Nûru’l-Ulvî fî Şerhi’l-Hizbi’l-İmami’n-Nevevî pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.