Müzik Sorunlarına Bakışta Atatürk’ün İzleri pdf – Yandex indir

tarafından
6
Müzik Sorunlarına Bakışta Atatürk’ün İzleri pdf – Yandex indir

Bu kitapta ele alınan konular, kavramlar ve tanımlamalar bize 18. yüzyılın ikinci yarısından başlayarak müzik kültüründe etkin olan Aydınlanma Çağı’ndan günümüze kadarki gelişmeleri ve temel özellikleri işaret eder.
Otantik ve klasik yaklaşımlar ise müzik kültürünün oluşum ve gelişim aşamalarında doğrudan belirleyici rolü olan ögeleri içerir.

Atatürk’ün müzik sorunlarına bakışı, çağdaş anlamda önemlidir. Cumhuriyet’in kuruluş döneminde Atatürk’ün müziğin ülkemizdeki gelişimine katkıları ve bıraktığı izlerle birlikte ele alınan geniş kapsamlı konular, kitabın sözü edilen içeriğine katkı sağlamaktadır.

Güncel sosyal, kültürel ve politik gelişmeler göz ardı edilmeden, hem müzik kültürümüzün daha derinliğine irdelenebileceği hem de küresel dayatmaların müzik kültürümüze verebileceği zararları ve çözümlerini daha sağlıklı değerlendirebileceğimiz düşünülmüştür.
 

Müzik Sorunlarına Bakışta Atatürk’ün İzleri isimli 336 sayfadan oluşan kitap ; Uğur Alpagut tarafından yazılmış ve NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK yayınevinin 29.07.2022 tarihinde yayımlanmıştır.

Müzik Sorunlarına Bakışta Atatürk’ün İzleri pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.