Müzik Eğitiminde Çok Bileşenli Pedagojik Yaklaşımlar ve Öğretme-Öğrenme Yaklaşımları Tasarılar – Yöntemler – Modeller pdf – Yandex indir

Müzik Eğitiminde Çok Bileşenli Pedagojik Yaklaşımlar ve Öğretme-Öğrenme Yaklaşımları  Tasarılar – Yöntemler – Modeller pdf – Yandex indir

Müzik eğitimi alan yazınında sık kullanılan “yaklaşım”, çok yönlü bir kavramdır. Bazen eğitim ve öğretim sürecinde temel alınan düşünceyi veya anlayışı, bazen dersin ana karakteristiğini, bazen iletişim biçimini veya kimi zaman da yönteme dair işlemleri işaret edebilir. Bu kitapta böylesine farklı kullanım biçimlerinin tümüne değil, “pedagojik yaklaşım” ve “öğretme-öğrenme yaklaşımı (didaktik yaklaşım)” kavramlarına odaklanılmıştır. Pedagojik ve didaktik yaklaşımların bazıları eğitim ve öğretime dair genel çerçeveler sunarken, bazıları kendi içinde sistem oluşturabilecek şekilde çok boyutlu bir yapı göstermekte ve bunlar kitabımızda “çok bileşenli yaklaşım” olarak nitelendirilmektedir. Çok bileşenli olma hâli, yaklaşımın bir veya birden fazla unsurunda bulunabilir. Kitabımızda, müzik eğitiminde çok bileşenli yaklaşımlardan seçki yapılarak bir başucu kaynağının okuyucuya sunulması amaçlanmıştır. 20. yüzyılın ilk yarısında geliştirilen müzik-pedagojik yaklaşımlardan Jaques-Dalcroze Yöntemi, Elementer Müzik ve Hareket Eğitimi/Orff-Schulwerk ve Kodály Yöntemi; 20. yüzyılın ortasından itibaren geliştirilen öğretme-öğrenme yaklaşımlarından da Programlı Öğrenme Yaklaşımı, Tam Öğrenme Modeli, İş Birlikli Öğrenme Yöntemi, Kültüre Duyarlı Müzik Eğitimi ve Yapılandırmacı Öğrenme Kuramı çalışmamıza dâhil edilmiştir. Kitap, yaklaşımların tarihsel gelişiminin, pedagojik ve didaktik niteliklerinin ele alındığı “kuramsal kısım” ve yaklaşımlara ait “uygulama örnekleri” olmak üzere iki ana bölümden oluşmaktadır. Kapsamlı giriş bölümünde ise, her bir yaklaşımın gelişim bağlamı ele alınarak eğitim tarihindeki yerlerinin görünür kılınması amaçlanmıştır.
 

Müzik Eğitiminde Çok Bileşenli Pedagojik Yaklaşımlar ve Öğretme-Öğrenme Yaklaşımları
Tasarılar – Yöntemler – Modeller isimli 536 sayfadan oluşan kitap ; Kolektif tarafından yazılmış ve NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK yayınevinin 26.01.2022 tarihinde yayımlanmıştır.

Müzik Eğitiminde Çok Bileşenli Pedagojik Yaklaşımlar ve Öğretme-Öğrenme Yaklaşımları Tasarılar – Yöntemler – Modeller pdf – Yandex indir - PDF indir