Müteşabih Hadîslerin Yorumu pdf – Yandex indir

tarafından
4
Müteşabih Hadîslerin Yorumu pdf – Yandex indir

Geçmiş dönemde yapılan hadîs şerhleri içinde eskimeyen ve orijinalliğini yitirmeyen alanlardan birisi müteşâbih hadîslerin özellikle de sıfat hadîslerinin şerhleridir. Sıfat hadîslerinin şerhi aynı zamanda şârihleri de en çok zorlayan konulardandır. Müteşâbih kavramı, tefsîr, fıkıh usûlü ve kelâm gibi birçok ilim dalında tartışmalara kapı açmış temel kavramlardan birisi olarak dikkatleri çekmektedir. Tefsîr, fıkıh ve kelâm ilimlerinde müteşâbihâtla ilgili pek çok çalışma yapılmış olmasına rağmen, bu konu hadîs ilimlerine dair eserlerde müstakil olarak ele alınmamış, müşkilü’l-hadîs ilminin bir alt başlığı olarak – ki böyle bir değerlendirme bütünüyle yanlış değildir- tahlil edilmeye çalışılmıştır. Hâlbuki ünlü kelâm âlimi İbn Fûrek’ten (ö.406) itibaren müteşâbih hadîslerle alakalı pek çok eser kaleme alınmıştır.
 
Bu mütevazi çalışmada, konuya dair klasik dönemde telif edilmiş eserlerden hareketle müteşâbih hadîslerin yorumu meselesi ele alınacaktır.
 

Müteşabih Hadîslerin Yorumu isimli 366 sayfadan oluşan kitap ; Dr. Osman Bodur tarafından yazılmış ve ATİ YAYINLARI yayınevinin 16.11.2023 tarihinde yayımlanmıştır.

Müteşabih Hadîslerin Yorumu pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.