Mürucü’z-Zeheb ve Meadinü’l-Cevher / Altın Çayırları ve Cevher 1 pdf – Yandex indir

tarafından
3
Mürucü’z-Zeheb ve Meadinü’l-Cevher / Altın Çayırları ve Cevher 1 pdf – Yandex indir

Bu kitabımı, ihtiva ettiği bilgilerin oldukça kıymetli, ele aldığı konuların son derece önemli olması sebebiyle Mürûcü’ẕ-Ẕeheb ve Meʿâdinü’l-Cevher şeklinde isimlendirdim. Kitabımızdaki bilgileri, tarih ilmiyle ilgili daha önce yazdığımız kitaplarımızdaki değerli bilgiler ve bu konuda ilk telif ettiğimiz eserlerimizdeki temel konular arasından seçerek oluşturduk. Bu sebeple bu kitabımı, daha önce yazdığım kitaplarımın maksatlarına dikkat çekecek, akıllı bir ilim ve edebiyat talibinin bilmesi ve bilmemesi mazur görülmeyecek bütün malumatı ihtiva edecek bir tarzda yazdım. Bu kitabımızda tarihle ilgili hiçbir ilim türünü terk etmeden, haber ilimleri konusunda hiçbir alanı ihmal etmeden, öncekilerden bize geçen eser ve rivayetlerin hiçbirinin metodunu terk etmeden hepsini sunduk. Bunu yaparken de ya bu tür bilgileri detaylı bir şekilde açıkladık ya mücmel bir şekilde zikrettik ya işaret yoluyla ilgili konuya değindik ya da değişik ibareler kapsamında telmihte bulunduk.
 

Mürucü’z-Zeheb ve Meadinü’l-Cevher / Altın Çayırları ve Cevher 1 isimli 450 sayfadan oluşan kitap ; Mesudi tarafından yazılmış ve ANKARA OKULU YAYINLARI yayınevinin 31.01.2024 tarihinde yayımlanmıştır.

Mürucü’z-Zeheb ve Meadinü’l-Cevher / Altın Çayırları ve Cevher 1 pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.