Mükemmel Remil Kitabı (İnceleme-Metin-Sözlük-Dizin) pdf – Yandex indir

tarafından
7
Mükemmel Remil Kitabı (İnceleme-Metin-Sözlük-Dizin) pdf – Yandex indir

İnsanoğlunun diğer canlılar gibi en büyük amacı geleceğe kalmaktır. Gelecek bilinmezlik ve belirsizliklerle dolu olduğu için karanlık kalan bu noktada ruh ve akıl sağlığını korumak adına insanoğlu birtakım davranış şekilleri geliştirmiştir. Gelecekle ilgili bilgi yoksunluğu beraberinde merak unsurunu açığa çıkarmış, onu öğrenmek adına ilkçağlardan itibaren çabalar sarf edilmiştir. Bu yüzden gökyüzündeki yıldızlara manalar verilmiş, onların insan üzerindeki etkileri incelenmiştir. Dünyada meydana gelen olaylara -kuşların uçuş ve ötüş şekillerinden, bir kemiğin üzerindeki çizgilere kadar- çeşitli manalar verilip bunlar gelecekle irtibatlandırılmıştır.
Fal ve buna bağlı olarak meydana gelen çeşitli uygulamalar insanın geleceği öğrenmekle ilgili bitmek tükenmek bilmeyen merakının sonucu olarak insanlık tarihinde yerini bulmuştur. İslam dininde yasaklanmasına rağmen Osmanlı devletinde kesintisiz olarak 20.yüzyıla kadar geçerliliği olduğu anlaşılan fal ve çeşitleri, eski anlayışa göre bilimin alt dallarından tabii ilimler arasında gösterilmektedir.
Kum falı anlamına gelen remilin de bir ilim dalı olarak 20. yy. kadar yazılmış pek çok yazma ve matbu kitap, risale, mecmuada örneklerine rastlanmaktadır. Hatta günümüzde kahve falları nasıl mobil uygulamalarda varlığını ve bazı insanlar için geçerliliğini sürdürüyorsa remil de çeşitli sosyal medya platformlarında hâlâ varlığını sürdürmektedir.
 

Mükemmel Remil Kitabı (İnceleme-Metin-Sözlük-Dizin) isimli 226 sayfadan oluşan kitap ; Dr. Volkan Karagözlü tarafından yazılmış ve PARADİGMA AKADEMİ YAYINLARI yayınevinin 23.09.2022 tarihinde yayımlanmıştır.

Mükemmel Remil Kitabı (İnceleme-Metin-Sözlük-Dizin) pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.