Muhammed b. Turtûşî’nin Siyaset Düşüncesi pdf – Yandex indir

tarafından
6
Muhammed b. Turtûşî’nin Siyaset Düşüncesi pdf – Yandex indir

İslâm siyaset düşüncesi, araştırmacılar için merak uyandırıcı bir alan olmasına rağmen, henüz yeteri kadar incelenememiştir. Mevcut çalışmalarda, bilinen ve tanınan bazı filozof ve siyaset düşünürlerinin siyasî düşünceleri dışına çok az çıkılabilmiştir. Oysa kütüphanelerde araştırılmayı bekleyen birçok klasik eser bu bekleyişini sürdürmeye devam etmektedir. Devlet adamlarına nasihat içerikli ve siyaseti konu edinen siyasetnâmeler de araştırılmayı bekleyen klasikler arasında yer alır. 
Usul farklılığı olsa da siyasetnâmelerin ve klasik siyaset felsefesi eserlerinin muhtevası aynıdır. Bu hususu dikkate almadan tarihi şartların bir ürünü olan ve mevcut siyasî-ictimaî gelişmeler etrafında şekillenen İslâm siyaset düşüncesini sadece siyaset felsefesi klasikleri üzerinden okumak eksik değerlendirmelere yol açabilir. Bu nedenle siyasetnâmeleri İslâm siyaset düşüncesi tarihinin temel kaynaklarından biri olarak görmek şarttır. Şüphesiz bu siyasetnâmelerden biri de Muhammed b. Turtûşî’nin Sirâcu’l-Mülûk adlı eseridir. Bu eser İslâm siyaset düşüncesi tarihi açısından kayda değer bir klasiktir. Bu klasiğin incelenmesi ve siyaset felsefesi açısından araştırılması hem siyasetnâmelerin değeri açısından hem de literatüre katkısı açısından önemlidir. 
 
 

Muhammed b. Turtûşî’nin Siyaset Düşüncesi isimli 158 sayfadan oluşan kitap ; Veysi Abdulaziz tarafından yazılmış ve İLAHİYAT KİTAP yayınevinin 31.01.2024 tarihinde yayımlanmıştır.

Muhammed b. Turtûşî’nin Siyaset Düşüncesi pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.