Muhafazakarlığın Görünürlük Arzusu pdf – Yandex indir

tarafından
5
Muhafazakarlığın Görünürlük Arzusu pdf – Yandex indir

1980 sonrası süreçte fiziksel engelleri (iktisadi, siyasi vs.) aşan muhafazakâr kesimin piyasaya eklemlenerek tüketim ve gösterişe yönelmesi, oldukça karmaşık ve dağınık birçok sebep ile ilişkilendirilebilse de özünde, zamansal ve düşünsel engelleri aşamamakla alakalıdır. Katı klasik yorumlardan kaçan kitle, piyasa yönelimli popüler dinî bir güzergâha düşmüştür.
Klasik yorumların çağın sorunlarına çözüm getirememesi ve Müslüman aydınların moderniteye alternatif kuramlar geliştirememesi, muhafazakâr toplumun mevcut hâkim yaşam tarzını taklide yönelmesine neden olmuştur. Popüler kültür ve piyasa ile ilişkilendirilen dinî değerler, tüketimin aracı hâline getirilmiş, ahlaki özlerinden koparılmışlardır.
 

Muhafazakarlığın Görünürlük Arzusu isimli 314 sayfadan oluşan kitap ; M. Metin Adıgüzel tarafından yazılmış ve ESKİYENİ YAYINLARI yayınevinin 06.01.2024 tarihinde yayımlanmıştır.

Muhafazakarlığın Görünürlük Arzusu pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.