Muallel Hadisler Tarih, Terim, Literatür, Örnekler pdf – Yandex indir

tarafından
33
Muallel Hadisler  Tarih, Terim, Literatür, Örnekler pdf – Yandex indir

Hadîslerin isnâdında yahut metninde bulunan zâhiren fark edilmeyip ancak inceleme sonucu ortaya çıkan gizli kusurları konu alan İlel İlmi, Hadîs İlimleri’nin en önemli dallarından birini teşkil eder. Hadîs ilimlerinin en karışık ve en hassas kısımlarından biri olan, Allah Teâlâ’nın, parlak bir anlayış, geniş bir hâfıza, râvîlerin mertebeleri hakkında tam bir bilgi, isnâd ve metinler hakkında kuvvetli bir meleke bahşettiği İlel İlmi’nde mahâret sahibi olan âlimlerden çoğunun, sened ve metinlerdeki illetleri ortaya koyan “ilel”, “muallel” gibi değişik isimler verdikleri eserleri tahkîkli olarak neşredilmiştir. Bu eserler, Hadîs İlimleri’nin temelini teşkil eden hadîs metinlerinin Hz. Peygamber’den (s.a.s.) işitildiği şekilde gelecek nesillere şifâhî yolla intikâlinde sened ve metinlerinde hâsıl olan bazı gizli illetlerin beyânları sebepleriyle büyük bir öneme sahiptir.
Erdoğan Köycü, bu çalışmasında, muallel hadîslerin ortaya çıkışını hazırlayan sebepleri ve İlel Literatürünü olabildiğince geniş bir perspektiften ele alıyor. Muallel hadîsin kelime ve ıstılah anlamlarını tartıştıktan sonra, İlelu’l-Hadîs İlmi’nin ortaya çıkışını, muallel hadîsin özelliklerini ve muallel hadîsleri tanımda mahâret sahibi âlimleri tespit ediyor. el-Kutubu’s-Sitte’de muallel hadîs olup olmadığı tartışmalarına da yer veren Erdoğan Köycü, hadîslerin illetlerini ortaya çıkarmak için yapılan seyahâtleri ele aldıktan sonra sened ve metin yönünden illetin tespit yollarını göstererek hem sened hem de metin yönüyle muallel hadîslerden örnekler sunuyor.
 

Muallel Hadisler Tarih, Terim, Literatür, Örnekler isimli 292 sayfadan oluşan kitap ; Dr. Erdoğan Köycü tarafından yazılmış ve DİVAN KİTAP yayınevinin 22.01.2024 tarihinde yayımlanmıştır.

Muallel Hadisler Tarih, Terim, Literatür, Örnekler pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.