Moriskolar Zorla Hristiyanlaştırılan Endülüslü Müslümanlar pdf – Yandex indir

tarafından
5
Moriskolar  Zorla Hristiyanlaştırılan Endülüslü Müslümanlar pdf – Yandex indir

Bir tarihçinin işi ağıt yakmaktan ziyade, geçmişte “Ne oldu?” ve “Nasıl oldu?” sorularının cevabını bugün için anlamlı hâle getirmektir. Biz de Endülüs Müslümanlarının zirveden hızla aşağıya inmeye başladıkları bir dönemi ele almayı tercih ederek Müslümanların Endülüs’ü nasıl kaybettiklerini anlamaya çalıştık. Bu bölgede Berberi, Arap, Yahudi ya da İspanyol gibi çeşitli etnik kimliğe sahip kimseler, İslamiyet’e intisap ettikten sonra Gırnata’nın düşüşüne şahit olmuş; ardı sıra tehcir ve din değiştirme baskılarına maruz kalmıştır. Buna rağmen çeşitli sebeplerle Endülüs’te kalmayı seçen Moriskolar, resmî olarak Hristiyanlık dinini kabul etmiş gibi görünse de gerçekte gizledikleri İslam inancını bir sonraki nesillere aktarmaya çabalamışlardı. Bu kitapta Moriskolar’ın tarihini sosyokültürel ve dinî açılardan incelemeye çalıştık.
 

Moriskolar Zorla Hristiyanlaştırılan Endülüslü Müslümanlar isimli 78 sayfadan oluşan kitap ; Hüseyin Gökalp tarafından yazılmış ve İNSAN YAYINLARI yayınevinin 25.10.2023 tarihinde yayımlanmıştır.

Moriskolar Zorla Hristiyanlaştırılan Endülüslü Müslümanlar pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.