Modern Türkiye’de Kültür Savaşları pdf – Yandex indir

tarafından
3
Modern Türkiye’de Kültür Savaşları pdf – Yandex indir

Kültür sathında etkili bir gerçeklik olarak kulturkampf (kültür savaşı), farklı ton ve derecelerde de olsa, çağdaş dünyadaki kamusal tartışmalara yön vermeye devam ediyor. Bu gerçeklik, modernleşme periyodunun erken evrelerinden itibaren laik ve muhafazakâr bloklar arası rekabetçi, keskin ve çatışmalı ilişiklere sahne olan Türkiye sathına geldiğimizde daha keskin ve rafine temsillerle karşımıza çıkar. Söz konusu kamplaşmanın geniş kitleler üzerindeki “büyüsel” etkisi, derece farkları görülse de, günümüze kadar uzanabiliyor. Nitekim ideoloji, sivil toplum, eğitim, kadın hareketleri, toplumsal cinsiyet, dindarlık formları, kent siyaseti, göçmen ve yerliler arası gerilimler gibi bir dizi yeni temsillerle aktüel mecrada istikrarını korumakta. Bu çalışma da, kültür merkezli çatışma aksını sosyolojik analizin merkezine oturtuyor.  

KÜLTÜR SAVAŞI: BİR KAVRAMIN SERANCAMI

Kulturkampf ve Türevlerini Kavramsallaştırmak Ural Manço • Postmodernleşen Kulturkampf: Amerika’da Culture Wars Ural Manço 

İDEOLOJİLER ÇAĞINDA KÜLTÜR SAVAŞI

Sosyoloji ve Siyaset Bilimi Ekseninde Kültür Savaşı Burak Bilgehan Özpek • Soğuk Savaş Sahnesinde Kültür Savaşı GÜn Zileli • Modern Türk Kulturkampf’ında Kurucu Mit: Demokrat Parti Cereyanı ve 27 Mayıs  İrfan Özet • Türk Sağının Kültür Savaşı Tarık Çelenk • Türkiye’de Değişen Kültür ve Modernleşme Anlayışlarına Eğitim Üzerinden Bir Bakış Elif Gençkal Eroler • İslamcılığın Kampfplatz’ı Olarak Mekân Necmettin Doğan

BEDENLERİ KONTROL ETMEK: KÜLTÜR SAVAŞI FRAGMANLARI

Türkiye’de Kadın Hareketi ve Politikaları Kültür Savaşı Ekseninde Ele Alınabilir  Ayşe Deniz Ünan Göktan • Kulturkampf Kavramını Tersine Çeviren Bir Kent Olarak Konya’da Siyasal Kültür Hacı Çevik • Bir Kültür Savaşı Alanı Olarak Toplumsal Cinsiyet: Başlıca Tartışmalar  Aykut Sığın  • Kültür Mücadelesinin Sivil Toplumunda Bir Metamorfoz Örneği: Cumhuriyet Kadınları Derneği Buşra Çelik  • 2000’ler Öncesi “Kültürel” Dindarlık Formları Volkan Ertit  • Güç İlişkileri Ekseninde Kültür Savaşı: Suriyeli Mülteciler ve Yabancı Düşmanlığı Emrah YAĞMURLU
 

Modern Türkiye’de Kültür Savaşları isimli 334 sayfadan oluşan kitap ; tarafından yazılmış ve NİKA YAYINEVİ yayınevinin 15.09.2023 tarihinde yayımlanmıştır.

Modern Türkiye’de Kültür Savaşları pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.