Mısır, Yunan ve Roma Antik Akdeniz Uygarlıkları pdf – Yandex indir

Mısır, Yunan ve Roma  Antik Akdeniz Uygarlıkları pdf – Yandex indir

Antik Akdeniz uygarlıkları ve onlar arasındaki kültürel etkileşimin çağdaş dünyaya yön veren baskın bir vurguya sahip olduğu savından hareket eden bu kitap, sadece bu kültürel be toplumsal ortak paydadan değil, aynı zamanda bu uygarlıkların da kendi içinde çözümlendiği başlıca bir kaynak olma niteliğini taşıyor. İÖ 3200 tarihiyle başlayan geniş bir bağlam içinde, insanlık tarihinin birçok alanındaki temel kazanımlarının kökeni olduğunda birleşilen kapsamlı bir uygarlık çözümlemesi ve konuyu anlaşılır kılma amacını güden tamamlayıcı şema, çizelge, resim ve planlarla esaslı bir başvuru kitabı.
 

Mısır, Yunan ve Roma
Antik Akdeniz Uygarlıkları isimli 739 sayfadan oluşan kitap ; Charles Freeman tarafından yazılmış ve DOST KİTABEVİ yayınevinin 28.10.2021 tarihinde yayımlanmıştır.

Mısır, Yunan ve Roma Antik Akdeniz Uygarlıkları pdf – Yandex indir - PDF indir