Miratül Üsul Fi Şerhi Mirkatil Vüsul Arapça Eski Dizgi (Termo Cilt, Rahle Boy) Medrese Usulü Taş Baskı pdf – Yandex indir

tarafından
9
Miratül Üsul Fi Şerhi Mirkatil Vüsul Arapça Eski Dizgi (Termo Cilt, Rahle Boy) Medrese Usulü Taş Baskı pdf – Yandex indir

Osmanlı âlimlerinden Molla Hüsrev Hazretleri, fıkıh usûlüne dâir önce Mirkâtü’l-Vusûl isimli muhtasar bir eser yazmış, daha sonra bu eseri Fahru’l-İslâm Pezdevî Hazretleri’nin Usûl-i Fıkhı’nı esas alarak Mir’âtü’l-Usûl ismiyle şerhetmiştir. Eser bir mukaddime ve iki maksat (kısım) ihtiva etmektedir. Birinci maksat, edille-i şer’iyye, ikinci maksat ise ahkâma dâirdir. Kitabın hâmişine İzmîrî, Tarsûsî, Abdürrezzâk gibi meşhur ve mûteber birçok usûl kitabından alınan îzâhlar derç edilerek müşkil kısımlar anlaşılır hale getirilmiştir. Osmanlı medreselerinde ders kitabı olarak okutulmuştur.
 

Miratül Üsul Fi Şerhi Mirkatil Vüsul Arapça Eski Dizgi (Termo Cilt, Rahle Boy) Medrese Usulü Taş Baskı isimli 780 sayfadan oluşan kitap ; Molla Husrev tarafından yazılmış ve EL MEKTEBETÜL MAHMUDİYYE yayınevinin 10.11.2023 tarihinde yayımlanmıştır.

Miratül Üsul Fi Şerhi Mirkatil Vüsul Arapça Eski Dizgi (Termo Cilt, Rahle Boy) Medrese Usulü Taş Baskı pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.