Miras Hukuku Şerhi (TMK m. 495-574) Cilt II pdf – Yandex indir

tarafından
9
Miras Hukuku Şerhi (TMK m. 495-574) Cilt II pdf – Yandex indir

“Miras Hukuku Şerhi” adlı eserimiz toplam üç ciltten oluşmaktadır. Birinci ciltte TMK m. 495-574 hükümleri, ikinci ciltte TMK m. 575-639 hükümleri, üçüncü ciltte ise TMK m. 640-682 hükümleri incelenmiştir. Birinci cilt Temmuz 2018’de yayınlanmıştır. Kalan iki cildin tamamlanmasıyla Türk Medeni Kanunu’nun Miras Hukuku hükümleri tamamen yazılmıştır.

“Miras Hukuku Şerhi (TMK m. 575-640) Cilt-II” adlı bu eserde genel olarak mirasın açılması, mirasa ehliyet, mirastan yoksunluk, gaibin mirası, terekenin korunması önlemleri (defter tutma, mühürleme, terekenin resmen yönetilmesi), vasiyetnamenin açılması, mirasçılık belgesi, mirasın kazanılması, vasiyet alacağı, mirasın reddi, terekenin resmi defterinin tutulması, resmi tasfiye ile miras sebebiyle istihkak davası konuları Türk-İsviçre Hukuku öğretisi doğrultusunda ayrıntılı olarak incelenmiştir. Eser şerh olarak kaleme alınmış, her bir madde kanunun sistematiğine uygun olarak sırasıyla açıklanmıştır. Eser kapsamında ulaşabildiğimiz bütün Yargıtay kararları taranmış, özellik arz eden çok sayıda karara metin içinde ve dipnotlarda yer verilmiştir.
 

Miras Hukuku Şerhi (TMK m. 495-574) Cilt II isimli 942 sayfadan oluşan kitap ; Prof. Dr. Sezer Çabri tarafından yazılmış ve ON İKİ LEVHA YAYINCILIK yayınevinin 22.03.2022 tarihinde yayımlanmıştır.

Bir önceki yazımız olan Fransız Hukuku Işığında Temel Özgürlükler Hukuku pdf - Yandex indir başlıklı makalemizde Fransız Hukuku Işığında Temel Özgürlükler Hukuku indir, Fransız Hukuku Işığında Temel Özgürlükler Hukuku oku ve Fransız Hukuku Işığında Temel Özgürlükler Hukuku pdf indir hakkında bilgiler verilmektedir.

Miras Hukuku Şerhi (TMK m. 495-574) Cilt II pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.