Menakıb-ı Haseniyye Kastamonulu Hasan Hilmî Efendi’nin Menkıbeleri pdf – Yandex indir

tarafından
5
Menakıb-ı Haseniyye Kastamonulu Hasan Hilmî Efendi’nin Menkıbeleri pdf – Yandex indir

Tasavvuf kültüründe Allah’ın dostluğunu kazanmış, halk tarafından velî olarak kabul edilen manevi büyüklerin gösterdikleri olağanüstülükleri/kerametleri ve irfânî tecrübeyi arttıran olayları konu edinen hikâyelere menkıbe, bunların yer aldığı eserlere menâkıb-nâme denir. Menâkıb-nâme, Tasavvufî Türk edebiyatında önemli bir türdür.
Nakşî-Halidî tarikatının Gümüşhanevî (Ziyâiyye) kolunun ikinci pîri olan Kastamonulu Hasan Hilmî Efendi (ö.1329/1911) hakkında temel kaynak, Erzincanlı Kâtip Mustafa Fevzi Efendi’nin (ö.1343/1924) kaleme aldığı “Menâkıb-ı Haseniyye fî Ahvâli’s-Seniyye” adlı manzum-mensur menâkıb-nâmedir. Bu menâkıb-nâmede, Hasan Hilmî Efendi’nin hayatı, halleri, kerametleri ve yolculukları anlatılır.  Eserde manzum – mensur menkıbeler ile halifelerinin isimleri ve zikir âdâbı bulunmaktadır.
Bu menâkıb-nâmeyi diğerlerinden farklı kılan husus, müellifin bizzat yaşadıklarından ve ilk ağızdan dinlediklerinden oluşmasıdır.
 

Menakıb-ı Haseniyye Kastamonulu Hasan Hilmî Efendi’nin Menkıbeleri isimli 202 sayfadan oluşan kitap ; tarafından yazılmış ve KRİTER BASIM YAYIN DAĞITIM yayınevinin 24.01.2024 tarihinde yayımlanmıştır.

Menakıb-ı Haseniyye Kastamonulu Hasan Hilmî Efendi’nin Menkıbeleri pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.