Mekkî b. Ebî Talib’in el-Hidaye İla Bulûği’n-Nihaye Adlı Tefsirinde Kıraat-Anlam İlişkisi pdf – Yandex indir

tarafından
5
Mekkî b. Ebî Talib’in el-Hidaye İla Bulûği’n-Nihaye Adlı Tefsirinde Kıraat-Anlam İlişkisi  pdf – Yandex indir

Bu kitap giriş ve iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, klasik kırâat kaynaklarından, tabâkât kitaplarından ve son dönemde yazılmış olan eserlerden istifade edilerek Mekkî b. Ebî Tâlib’in hayatı ile tefsîr ve kırâate dair eserleri incelenmiş, çalışmamızın konusu olan el-Hidâye ilâ Bulûği’n-Nihâye adlı eserinin içeriği hakkında bilgi verilmiştir. Ayrıca kavramsal çerçeve ve kırâat ilmine dair eserler hakkında genel açıklamalar yapılarak, kırâat kavramının analizi, kırâat ilminin tarihi gelişimi, konusu ve gayesi araştırılmış, sahih olan ve olmayan kırâatler incelenmiştir. İkinci bölümde ise Mekkî b. Ebî Tâlib’in el-Hidâye ilâ Bulûği’n-Nihâye adlı tefsîri incelenip eserde bulunan bazı sûrelerde yer alan kırâat farklılıkları kırâat-anlam ilişkisi bağlamında incelenmiştir. Çalışma sonuç bölümüyle tamamlanmıştır.
 

Mekkî b. Ebî Talib’in el-Hidaye İla Bulûği’n-Nihaye Adlı Tefsirinde Kıraat-Anlam İlişkisi isimli 150 sayfadan oluşan kitap ; Hüseyin Can tarafından yazılmış ve İLAHİYAT KİTAP yayınevinin 08.11.2023 tarihinde yayımlanmıştır.

Mekkî b. Ebî Talib’in el-Hidaye İla Bulûği’n-Nihaye Adlı Tefsirinde Kıraat-Anlam İlişkisi pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.