Medeni Usul Hukukunda Hükmün Tamamlanması pdf – Yandex indir

tarafından
18
Medeni Usul Hukukunda Hükmün Tamamlanması pdf – Yandex indir

Mahkemeler tarafından yargılamaların sağlıklı şekilde yürütülmesi, ileri sürülmüş tüm taleplerin eksiksiz ve tam bir biçimde hüküm altına alınması esas olmakla birlikte çeşitli sebeplerle eksik kararların verildiği durumlarla karşılaşılmaktadır. Bu tür eksikliklerin giderilerek, hükme bağlanması gereken hususların nihai karara eklenmesi amacıyla 7251 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 27. maddesi ile Hukuk Muhakemeleri Kanunu m. 305/A’ya “hükmün tamamlanması” yolu eklenmiştir. Hukuk sistemimize giren bu kurumunun uygulama sınırlarının çizilmesi, benzer hukuki çareler ile farklarının ortaya konularak sınırlarının aşılmasının önüne geçilmesi, yeni bir kurum olması nedeniyle ortaya çıkabilecek muhtemel sorunlara çözüm önerileri getirilmesi, kurumun tanıtılması ve uygulamacılara kolaylık sağlanması amaçları ile bu çalışmada hükmün tamamlanması kurumu ele alınmıştır. İlk bölümde genel olarak hükmün tamamlanmasının amacı ve hukuki niteliği üzerinde durulmuş, ikinci bölümde ise hükmün tamamlanmasının kapsamına odaklanılmıştır. Çalışmanın hazırlanma sürecinde öğretideki görüşler ele alınmış ve mahkeme kararlarına olabildiğince geniş ölçüde yer verilmeye çalışılmıştır. Ayrıca Alman, Avusturya ve İsviçre hukukundaki düzenlemelerden yararlanılmış ve bu hukuk öğretilerindeki görüşler de incelenmiştir.
 

Medeni Usul Hukukunda Hükmün Tamamlanması isimli 306 sayfadan oluşan kitap ; Arş. Gör. Burcu Çavuş tarafından yazılmış ve ON İKİ LEVHA YAYINCILIK yayınevinin 15.09.2022 tarihinde yayımlanmıştır.

Medeni Usul Hukukunda Hükmün Tamamlanması pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.