Maverdi’nin Usul Anlayışı pdf – Yandex indir

tarafından
5
Maverdi’nin Usul Anlayışı pdf – Yandex indir

Hicri IV. ve V. asırlar, İslâm tarihinde siyasi anlamda çalkantıların yaşandığı, ilmî ve fikrî hayatın ise çok canlı olduğu bir dönemdir. Bu zaman diliminin siyasal anlamda en bariz özelliği hilafeti elinde bulunduran Abbâsî Devleti güç kaybetmiş; buna mukâbil içeride Şiî Büveyhîler, dışarda ise Şiî Fâtimî Devleti güç kazanmıştır.
Bu eser, her ne kadar bir fürû kitabı olsa da usûl konularını da içermektedir. Eserdeki usûlî yaklaşımların ortaya konulması genelde usul ilminin, özelde ise Şâfiî usul anlayışının bilinmesine önemli katkılar sağlayacaktır. Elinizdeki bu çalışmada, Mâverdî’nin usul anlayışı kendi döneminde yaşayan Şâfiî âlimlerle mukayese edilerek ortaya konmaya çalışılmıştır.
 

Maverdi’nin Usul Anlayışı isimli 284 sayfadan oluşan kitap ; İbrahim İlhan tarafından yazılmış ve DİYANET VAKFI YAYINLARI yayınevinin 05.02.2024 tarihinde yayımlanmıştır.

Maverdi’nin Usul Anlayışı pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.