Mantıku’t Tayr (Kuş Dili) pdf – Yandex indir

tarafından
9
Mantıku’t Tayr (Kuş Dili) pdf – Yandex indir

Mantıku’t-Tayr temsili bir eserdir. Attar bu şahane yapıtında temsili bir şekilde Vahdet-i vücud (varlığın birliği) inanışını anlatmaktadır. Eserde çok zengin bir sembolik dil kullanılmış ve Hakikât’i arayanlar, yani Hakikât Yolunun Yolcuları kuşlarla simgelenmiştir. Eserin bir anlamda kahramanları olan kuşların her biri bir insan tipini temsil etmektedir. Hakikate ulaşmak için kendilerine hüthütü mürşit seçerler.

Simurg ise Cenabı Hakk’ın zuhur ve taayyünüdür. Bu zuhur ve taayyün aslında kuşların kendilerinden ibarettir. Gerçek birliğe ulaşan kişi halkın, Hakk’ın zuhuru, Hakk’ın da halkın bütünü olduğunu anlar. Attar, bu kıymetli eserine büyük bir ehemmiyet vermektedir. Yalnız şiir bakımından tetkik edilmemesini, dertle aşkla okunmasını ister. Ona göre bu eser okundukça beğenilecek ve hoşa gidecek bir eserdir.
 

Mantıku’t Tayr (Kuş Dili) isimli 288 sayfadan oluşan kitap ; Feridüddin Attar tarafından yazılmış ve ATAÇ YAYINLARI yayınevinin 16.01.2024 tarihinde yayımlanmıştır.

Mantıku’t Tayr (Kuş Dili) pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.