Kurtuluş 1923 – “Yükselişin Öyküsü, Cesurların Uygarlığı: Cumhuriyet 100 Yaşında” pdf – Yandex indir

tarafından
4
Kurtuluş 1923 – “Yükselişin Öyküsü, Cesurların Uygarlığı: Cumhuriyet 100 Yaşında” pdf – Yandex indir

 
Bütün cihan bilsin ki benim için bir taraflılık vardır: Cumhuriyet taraftarlığı, fikri ve içtimai inkılap taraftarlığı… Bu noktada yeni Türkiye camiasında bir ferdi, hariç tasavvur etmek istemiyorum.
Mustafa Kemal Atatürk – 1924
 
Kaynağını ulusal egemenlikten, eşitlikten, tam bağımsızlıktan, laiklikten, bilimsel düşünce ve değişen dünyaya göre sürekli devrimden alan cumhuriyet rejimi Türk milletinin esaret zincirlerini kırdığı büyük Türk ihtilalinin neticesiydi.
Yüzyıllar boyu Batı’nın kuşatıcı emperyalizminin altında siyasi, iktisadi, diplomatik, sosyokültürel, milli onur ve haysiyet bakımından hor görülüp ezilen Türk milletinin kurtuluşu büyük Milli Mücadele ve cumhuriyet rejimi ile elde edilmiştir.
Kapitülasyonların, büyük savaşların, ayrılıkçı hareketlerin, tarikat ve cemaatlerin, gerici görüş ve yapılanmaların kıskacındaki bir Türkiye’nin kurtuluşu yazıldı…
 
Büyük Türk devrimi ve Cumhuriyet’in hikayesi Türk aydınları tarafından kaleme alındı…
Prof. Dr. Ruşen Keleş  – Cumhuriyet, Atatürk ve Başkent Ankara
Prof. Dr. Ergun Türkcan – Türk Bilim Politikası, Geçmiş ve Gelecek
Prof. Dr. Çetin Yetkin – Atatürk ve Hukuk
Prof. Dr. Korkut Boratav – Türkiye Cumhuriyeti İktisadı: Bazı Ana Çizgiler
Prof. Dr. Sina Akşin – Atatürk Döneminde Demokrasi
Prof. Dr. Özer Ozankaya – Türk Devrimi’nin Demokrasi Kavramına Katkıları
Prof. Dr. Semih Güneri – Cumhuriyet Dönemi Bilimsel Araştırmalar Sürecinin Alevden İki Topu: Ord. Prof. Dr. Sedat Alp ve Ord. Prof. Dr. Ekrem Akurgal
Cem Gürdeniz – Atatürk ve Cumhuriyet Donanması
Nihat Genç – Cumhuriyet Nasıl Yenildi?
Onur Öymen – Erken Cumhuriyet Döneminin İlke ve Uygulamaları
Osman Selim Kocahanoğlu – Hilafet Nasıl ve Niçin Kaldırıldı?
Yavuz Alogan – Cumhuriyet Devrimi ve Sosyalist Sol
Dr. Altuğ Yalçıntaş – Modernleşme ve İktisat Düşünü: Cumhuriyet Dönemi İktisadi Düşünceler Tarihi Yazımı Üzerine Bir Deneme
Serdar Şahinkaya – Cumhuriyet’in İktisadiyatı: Kuruluş ve Gelecek
Murat Katoğlu – Cumhuriyet Devrimlerinin Sanat Boyutuna Değinmeler
 
 

Kurtuluş 1923 – “Yükselişin Öyküsü, Cesurların Uygarlığı: Cumhuriyet 100 Yaşında” isimli 364 sayfadan oluşan kitap ; tarafından yazılmış ve PANKUŞ YAYINLARI yayınevinin 08.11.2023 tarihinde yayımlanmıştır.

Kurtuluş 1923 – “Yükselişin Öyküsü, Cesurların Uygarlığı: Cumhuriyet 100 Yaşında” pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.