Kur’an-ı Mecid ve Tefsirli Meal-i Alisi (Hafız Boy)(Deri Cilt) pdf – Yandex indir

tarafından
3
Kur’an-ı Mecid ve Tefsirli Meal-i Alisi (Hafız Boy)(Deri Cilt) pdf – Yandex indir

Hicri 15. Asrın Müceddidi, Şeyhü’l İslâm İsmail Efendi (İsmail Ağa) Camii Şerîfi Em. İmâm-Hatibi Mahmud Ustaosmanoğlu riyasetinde, ilmî bir hey’et tarafından hazırlanmış, Kur’an-ı Azim-uşşân’ın yüce meâlinden ibâret bir eserdir.
Bu eserin en önemli özelliği diğer meâllerden farklı olarak tefsirli (açıklamalı) olmasıdır. Zîra; gerekli parantez içi açıklamalar ve dipnotlar verilmeksizin yapılan meallerde hataya düşmemek, yanlış anlamamak mümkün değildir. Bunun temel sebebi ise Kur’an-ı Kerimin Mûciz, Arapça lisanının takdir ve hazifler üzere kurulan edebî bir lugât oluşudur. Nitekim, bu eserin farkı ve son derece faydalı oluşu, tetkik edenlerine aşikârdır.
 

Kur’an-ı Mecid ve Tefsirli Meal-i Alisi (Hafız Boy)(Deri Cilt) isimli 736 sayfadan oluşan kitap ; tarafından yazılmış ve AHISKA YAYINEVİ yayınevinin 13.02.2024 tarihinde yayımlanmıştır.

Kur’an-ı Mecid ve Tefsirli Meal-i Alisi (Hafız Boy)(Deri Cilt) pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.