Kovid-19 Salgınının Aile, Çalışma ve Dini Hayata Etkileri Kamu Kurumları Personeli Üzerine Bir Araştırma pdf – Yandex indir

tarafından
6
Kovid-19 Salgınının Aile, Çalışma ve Dini Hayata Etkileri Kamu Kurumları Personeli Üzerine Bir Araştırma pdf – Yandex indir

Kovid-19 salgını ile insanlık, dünyanın -Marshall McLuhan’ın söylemiyle- “küresel bir köy” olduğuna yakından tanık olmuştur. Bu köyün sakinleri; ortak korkular, endişeler, ihtiyaçlar, sevinçler, ümitler, çözüm arayışları ve sığınaklarla, kitle iletişim araçlarıyla kurulan bağdan öte ortak deneyimlere sahip olmuşlardır. Ancak bu durum, her ulus devletin kendi yerel dinamiklerinden beslenen, özgün salgın süreci örüntülerinin ortaya çıkmasına engel olmamıştır. Türkiye’nin Kovid-19 salgın deneyimi de bu bağlamda özgün karakteriyle dikkat çekicidir. Salgının etkileri, toplumun farklı kesimlerinde farklı yansımalarla karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda salgın konulu hacimli bir literatür de oluşmuştur. Bu çalışmada, Türkiye’de salgının çalışan bireylerin çalışma, aile ve dinî hayatlarındaki yansımaları bütüncül ve derinlemesine bir perspektifle tasvir edilmektedir. Anne, baba, çalışan, eş, çocuk, akraba, Müslüman, komşu vb. rollerine sahip bireylerin salgın deneyimlerinden kesitler sunulmaktadır. Üç farklı yaşam alanına eş zamanlı olarak ışık tutması, bu alanların kendi aralarındaki bağımlı etkileşime odaklanması ve sürecin olumsuz etkileri kadar kazanımlarına da dikkat çekmesi çalışmayı ilgili literatürde özgün ve ayrıcalıklı kılmaktadır. Toplumsal hayata dair tespitler, karşılaşılan problemler ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi sosyolojik çalışmaların temel hedeflerindendir. Bu bağlamda ortaya koyduğu çok boyutlu tasvirler, sürecin ortaya çıkardığı problem, kazanım ve beklentilere ilişkin tespitlerle çalışmanın hem gelecekteki bilimsel çalışmalar için ilham ve veri kaynağı hem de Türkiye’de çalışma, aile ve dinî hayata yönelik düzenlemelerde yön gösterici olması ümit edilmektedir.
 

Kovid-19 Salgınının Aile, Çalışma ve Dini Hayata Etkileri Kamu Kurumları Personeli Üzerine Bir Araştırma isimli 192 sayfadan oluşan kitap ; Ayşe Şallı tarafından yazılmış ve NOBEL BİLİMSEL yayınevinin 07.11.2023 tarihinde yayımlanmıştır.

Kovid-19 Salgınının Aile, Çalışma ve Dini Hayata Etkileri Kamu Kurumları Personeli Üzerine Bir Araştırma pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.