Korku İletişimi Küresel Terör ve İletişim Metotları pdf – Yandex indir

tarafından
6
Korku İletişimi  Küresel Terör ve İletişim Metotları pdf – Yandex indir

Bu çalışmada, terörün ve terör eylemlerinin bizatihi bir iletişim metodu olduğu savından hareketle tarihten günümüze uluslararası çapta iz bırakan eylemler ve örgütlerin yapısına değinilmiştir. Korkuya dayalı bir iletişim modeli olan terör, gücünü silahtan ve kaba kuvvetten almakla beraber kitle iletişim araçlarından da faydalanmaktadır. Hatta çalışmada özellikle üstünde durulan IŞİD ve El-Kaide gibi uluslararası örgütler, kendi medyalarını oluşturmuş ve kendi özgün içeriklerini üretmişlerdir.

Bu bağlamda Korku İletişimi adını verdiğimiz bu kitapta, terörizm faaliyeti iletişim disiplininden bir bakış ile irdelenmiş ve kitabın, daha sonraki çalışmalara öncülük etmesi planlanmıştır.
 

Korku İletişimi Küresel Terör ve İletişim Metotları isimli 162 sayfadan oluşan kitap ; Erdem Güven tarafından yazılmış ve NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK yayınevinin 03.02.2024 tarihinde yayımlanmıştır.

Korku İletişimi Küresel Terör ve İletişim Metotları pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.