Konuşma Eğitimi pdf – Yandex indir

tarafından
15
Konuşma Eğitimi pdf – Yandex indir

Konuşma, insanın aklını kullanma sanatının söz ve cümleyle âdeta ete ve kemiğe büründüğü en önemli dil becerilerinden biridir. İnsanlık tarihi boyunca güzel ve etkili konuşanların yakın çevrelerinden başlayarak etki alanlarını genişletip büyük kesimlere ulaştıkları; güzel konuşmanın, dünyadaki birçok kültürde ayrı bir itibar kaynağı olarak görüldüğü bilinmektedir. Bu nedenlerle konuşma becerisini geliştirmek her zaman büyük önem taşımıştır. İnsanlık tarihini en fazla etkileyen liderlerin, kanaat önderlerinin, komutanların etkili ve güzel konuşan insanlar olmaları tesadüf değildir.

Bazı kaynaklarda âdeta mucize olarak kabul edilen etkili ve güzel konuşma becerisini hem kuramsal hem uygulama boyutlarıyla geliştirmeye yönelik bilimsel kaynaklara duyulan ihtiyaç devam etmektedir. Bu temel ihtiyacı karşılamak amacıyla hazırlanan bu kitapta; iyi bir konuşmacıda bulunması gereken özellikler, konuşma üretim modelleri, dil ve konuşma bozuklukları, bir beceri olarak konuşmada bulunması gereken nitelikler, konuşmanın temel kavramları, konuşma eğitiminde ölçme ve değerlendirme, Türkçe Dersi Öğretim Programlarında konuşma eğitimi, konuşma prozodisi ve buna yönelik etkinlikler, konuşmada yöntem ve teknikler, konuşma türleri ve öğretimi, konuşma eğitiminin aşamaları, konuşma ve sözsüz iletişim ve konuşma eğitiminde karşılaşılan sorunlar gibi konular ele alınmıştır.

Konuşma becerisinde hem kuramsal anlamda ilerlemek isteyen öğrencilere hem de onlara bu eğitimi verecek öğretim elemanlarına rehberlik edebilecek ve konuşma becerisine birçok yönden etraflıca değinen bilimsel bir kaynak niteliğindeki Konuşma Eğitimi başlıklı bu kitabın amacına ulaşması dileğiyle…
 

Konuşma Eğitimi isimli 344 sayfadan oluşan kitap ; Kolektif tarafından yazılmış ve NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK yayınevinin 05.04.2022 tarihinde yayımlanmıştır.

Konuşma Eğitimi pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.