Kök Mengü-İl Moğolların Kökeni pdf – Yandex indir

tarafından
7
Kök Mengü-İl  Moğolların Kökeni pdf – Yandex indir

Cengiz Han ve Moğolların kökeni hep merak konusu olmuştur ve bu merak ekseriyetle “Moğollar Türk’mü?” sorusunu akla getirir. Tarihçiler arasında bu bilindik soruya evet veya hayır şeklinde net cevaplar verenler olduğu gibi, müphem cevabını veren veya sorunun kendisini sorgulayanlar da vardır. Fakat hangi cevap benimsenmiş olursa olsun, şimdiye kadar verilen cevapların tatmin edici nitelikte olduğu söylenemez. Bunun en önemli sebebi kullanılan kaynakların kıtlığı ve karşılaştırmalı olarak ele alınmayışıdır.
Bu eserde Moğollar hakkında bilgi veren ana kaynaklar başta olmak üzere neredeyse irili ufaklı tüm kaynaklardan faydalanılmış. Üstelik konunun ele alınışı yalnızca tarihsel perspektifle sınırlı tutulmamış, yanı sıra geçmişten günümüze süren tartışmalara da yer verilmiş. Kök Mengü-İl’in klasik Moğol tarihini aktarmaktan ziyade, etrafındaki kritik meseleleri de irdeleyerek alanında bir ilk olma niteliğiyle kültür dünyamızda özel bir yeri olacağına inanıyorum. Karagöl’ün Moğolların kökenine dair tarihi kaynakları toplu ve karşılaştırmalı olarak derleyişi bu meselelerle ilgilenen gençler ve araştırmacılar için bir kılavuz mahiyetindedir.
Yakup Uçar
 

Kök Mengü-İl Moğolların Kökeni isimli 280 sayfadan oluşan kitap ; Erdem Karagöl tarafından yazılmış ve KABALCI YAYINLARI yayınevinin 24.01.2024 tarihinde yayımlanmıştır.

Kök Mengü-İl Moğolların Kökeni pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.