Kıymetli Taşların El Kitabı pdf – Yandex indir

tarafından
3
Kıymetli Taşların El Kitabı pdf – Yandex indir

Bu kitapçığın amacı, tüccara, işçiye ve amatöre, kıymetli taşların çeşitli özelliklerine ilişkin bilgileri yoğun ve doğru bir biçimde iletmektir. Yazar, bir dizi otoriteden serbestçe yararlanmanın yanı sıra, bir amatörün kolayca yapabileceği bu tür testleri belirtmek için pratik deneyimini de kullanmıştır. Özgül ağırlık, sertlik ve ışığın sirayeti, kolayca üstesinden gelinen testlerdir ve bu üç özelliğin tam olarak anlaşılması, değeri şaibeli taşların sınıflandırılmasında yardımcı olacaktır.
Bu tür taşlar, esas olarak ticarette takı ve süs amaçlı kullanıldığı şekliyle irdelenmiştir.
Yazarın dikkati, kuyumcular arasında elmas, yakut, safir ve zümrüt dışındaki değerli taşlarla ilgili genel bilgi eksikliğine sık sık odaklanmıştır.
Doğanın insana sunduğu ve kuyumculuk zanaatına layık olan pek çok başka güzel ve ender değerli taş olduğu için yazar, kitabının kıymetli taşlara uygulanan etkileyici mineraloji çalışmalarına yeni bir ilgi uyandıracağına ve gelecekte bir gün bu incelemeyi genişletmek için cesaret bulacağına inanmaktadır.
 

Kıymetli Taşların El Kitabı isimli 91 sayfadan oluşan kitap ; Meyer D. Rothschild tarafından yazılmış ve GECE KİTAPLIĞI yayınevinin 24.08.2023 tarihinde yayımlanmıştır.

Kıymetli Taşların El Kitabı pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.