Kırıntılı Kayaçlar, Çökelme Ortamları, Hidrokarbon Potansiyelleri ve Türkiye’den Örnekler pdf – Yandex indir

tarafından
8
Kırıntılı Kayaçlar, Çökelme Ortamları, Hidrokarbon Potansiyelleri ve Türkiye’den Örnekler pdf – Yandex indir

Dünya üzerinde petrol ve doğal gaz rezervlerinin hızlı bir şekilde azalmaya başlamasıyla birlikte daha önce araması ve üretiminin zor olarak düşünüldüğü bazı önemli kumtaşı ve karbonat kayaçları, istif stratigrafisi kurallarının uygulanması ile birlikte ayrıntılı sedimantolojik ve 3D sismik çalışmalar yardımıyla özellikle son 20 yılda birdenbire önem kazanmıştır. Günümüzde petrol ve doğal gaz gibi hidrokarbonlara duyulan gereksinimin günden güne hızlı bir şekilde artması ekonomik olmadıkları düşünülen Paleozoyik istiflerinin Türkiye dâhil Arap Levhası üzerinde yer alan pek çok ülkede son derecede önem kazanmasına neden olmuştur. Bunun en önemli nedenlerinden biri Geç Ordoviziyen zamanında (445 milyon yıl önce) ortaya çıkan Gondwana buzullaşmasının etkileriyle çökelen rezervuar kumtaşları ve organik madde yönünden zengin kaynak kaya şeyl fasiyeslerinin sedimantolojik ilişkilerinin çok iyi anlaşılması olmuştur. Bu bilgilerin ışığında petrol ve gazın yukarıdan aşağı doğru göçebileceği gerçeğinin arama ve üretim kuyularında kanıtlanmasıyla yeni ufuklar açılmıştır.

Bu kitapta, kırıntılı kayaların çökelme ortamları ve çökelme koşulları, farklı fasiyeslerin kendi aralarındaki yanal ve düşey ilişkileri, potansiyel kaynak kaya ve rezervuar kaya oluşumlarına aynı derecede önem verilerek fasiyeslerin bu özellikleri üretim yapılan ülkeler ve Türkiye’den arazi fotoğraflarıyla beraber arama kuyularından kaydedilmiş gerçek kuyu logları üzerinde veriler ve kuyular arası korelasyonlar kullanılmıştır. Hazırladığımız bu kitabın en önemli amacı, arama ve üretimden sorumlu jeoloji ve petrol mühendislerine yönelik olarak çökelme ortamının ayrıntılı analizinin yapılmasının ne derece önemli ve gerekli olduğunu vurgulamaktır.
 

Kırıntılı Kayaçlar, Çökelme Ortamları, Hidrokarbon Potansiyelleri ve Türkiye’den Örnekler isimli 448 sayfadan oluşan kitap ; Dr. Muhittin Şenalp tarafından yazılmış ve NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK yayınevinin 16.01.2024 tarihinde yayımlanmıştır.

Kırıntılı Kayaçlar, Çökelme Ortamları, Hidrokarbon Potansiyelleri ve Türkiye’den Örnekler pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.