Kırımçak Türkçesi Sözlüğü pdf – Yandex indir

tarafından
4
Kırımçak Türkçesi Sözlüğü pdf – Yandex indir

Günümüzde farklı coğrafyalara dağılan ve çeşitli siyasi birlikler altında yaşayan Türk soylu halklardan biri de Kırımçak Türkleridir. Kırımçak adına ilk kez 1859 tarihli Rus arşiv belgelerinde rastlanır. Kırım’ın en eski ve yerli Türk halklarından olan Kırımçakların anayurtları Kırım’dır. 1989 yılında yapılan nüfus sayımına göre sayıları 1448’dir. Sayıları çok az olan Kırımçaklar günümüzde, Kırım Akmescit’te küçük bir cemaat halinde yaşamaktadırlar. Hazar bakiyesi bu Türk grup Museviliğe mensup olup, Karaylardan farklı olarak, Tevrat’ın yanında Talmut’u da kabul etmişlerdir. Kırımçak dili, Türk dilinin Kıpçak özelliklerini taşır. Az sayıda Kırımçak Türkçesi konuşurunun sözlü muhayyilesinde yaşayan dil, günümüzde unutulma ve yok olma tehlikesi ile karşı karşıyadır. Bunda yeterli ölçüde basılı/yazılı kaynağın olmaması, eğitim dili olmaması, gençlerin büyük kısmının ana dillerinde konuşmaması gibi faktörler etkendir. Kırımçak Türkçesinin, kelime kadrosunun büyük bir kısmı Türkçe kökenli sözcüklerdir. Bununla birlikte, Farsça, Arapça, İbranice ve Rusça’dan geçen sözcükler de mevcuttur. Sözlük, yaklaşık 6000’i aşkın madde başı sözcükten oluşmaktadır. Türklük bilimine faydalı olması dileğiyle.
 

Kırımçak Türkçesi Sözlüğü isimli 255 sayfadan oluşan kitap ; Nesrin Güllüdağ tarafından yazılmış ve HİPER YAYIN yayınevinin 01.02.2024 tarihinde yayımlanmıştır.

Kırımçak Türkçesi Sözlüğü pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.