Kıraat İlminde İskan, İhtilas, Revm ve İşmam Olgusu pdf – Yandex indir

tarafından
4
Kıraat İlminde İskan, İhtilas, Revm ve İşmam Olgusu pdf – Yandex indir

Ülkemizde son yıllarda yapılan kıraat çalışmalarına bakıldığında gitgide bir kalitenin artığı, konulara daha derinlikli bakıldığı, yapılan araştırmalarda imamların sadece hayatını ve kıraat ilmine dair genel ilke ve kaideleri vermekle yetinmeyip, alanın problemlerine girildiği, örneğin kırâat kriterleri, kırâatlerde ihticac olgusu, kırâatlerin tevatürlüğü, kırâatlerde isnat problemleri,  kırâat ilminde tahrirât olgusu gibi teknik konuların işlendiği görülmektedir. Daha önemlisi kırâatlere karşı gerek içerden gerekse dışardan yapılan art niyetli ve/veya konuyu bilmemekten kaynaklanan yanlış ve hatalı değerlendirmelere cevapların verilmesi ihtiyaç haline geldiği görülmektedir. Bu konuda bazı makale ve kitap çalışmaları olsa da yeterli değildir. 
Elinizdeki çalışmada tecvit ilminin önemli konularından olan iskân, ihtilâs, revm ve işmâm konularını kıraat ilmi açısından ele alınıp işlenmiştir.
 
 

Kıraat İlminde İskan, İhtilas, Revm ve İşmam Olgusu isimli 130 sayfadan oluşan kitap ; Dr. Abdulhekim Ağırbaş tarafından yazılmış ve İLAHİYAT KİTAP yayınevinin 08.11.2023 tarihinde yayımlanmıştır.

Kıraat İlminde İskan, İhtilas, Revm ve İşmam Olgusu pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.