Kentsel Paylaşım ve Dünyadan Kentsel Paylaşım Örnekleri pdf – Yandex indir

tarafından
4
Kentsel Paylaşım ve Dünyadan Kentsel Paylaşım Örnekleri pdf – Yandex indir

Paylaşım kavramının kökleri eskiye dayanmakla birlikte paylaşım ekonomisi yaklaşımının ortaya çıkışı 1990’lı yıllara dayanmaktadır. Paylaşım ekonomisinin de kentler üzerinde özellikle hizmet sunumu konusunda önemli etkisinin bulunduğu vurgulanmaktadır. Günümüzde, kentlerde paylaşım temelli platformların farklı sektörlerde kapsamlı hâle geldiği görülmektedir. Çalışma kapsamında, uluslararası kentsel paylaşım program, proje ve girişimleri olarak Paylaşım Şehirleri İsveç Programı (Sharing Cities Sweden/A National Program for the Sharing Economy in Cities), Kentsel Paylaşım-Fazla Ekonomiden Erişim Ekonomisine Projesi (Urban Sharing-From Excess Economy to Access Economy), Kentsel Paylaşım Projesi (Urban Sharing Project), Paylaşılan Kentler: Yaratıcı İvme Programı (Shared Cities: Creative Momentum), Paylaşım Kentleri Eylemi (Sharing Cities Action), Paylaşım Kentleri Avrupa Birliği (AB) Projesi (Sharing Cities EU Project: Horizon 2020) ve Paylaşım Kenti (SHARECITY) Projesi ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir. Program ve projelerde yer alan kentler bağlamında kentsel paylaşım uygulamaları ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. Çalışmanın, paylaşımın ve özellikle de kentsel paylaşımın kentler açısından öneminin ortaya konulması ve uluslararası ölçekteki başarılı kentsel paylaşım programlarının incelenmesi bağlamında kent çalışmalarına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
 

Kentsel Paylaşım ve Dünyadan Kentsel Paylaşım Örnekleri isimli 128 sayfadan oluşan kitap ; Zuhal Önez Çetin tarafından yazılmış ve NOBEL BİLİMSEL yayınevinin 03.11.2023 tarihinde yayımlanmıştır.

Kentsel Paylaşım ve Dünyadan Kentsel Paylaşım Örnekleri pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.