Kentler ve Muhasebe pdf – Yandex indir

tarafından
5
Kentler ve Muhasebe pdf – Yandex indir

İçindekiler
Üç Şehir 11
01. Önsöz 12
02. Kitaptaki Terim Ve Kısaltmalar 15
1. Toplumsal Dönüşüm 17
10. Genel Bakış 17
11. Endüstri Öncesi Toplumlar 18
12. Endüstri Toplumları 21
13. Endüstri Sonrası Toplumlar 27
 
2. Risk Toplumu 35
20. Genel Bakış 35
21. Toplum Kavramı Ve Modelleri 35
22. Risk Toplumu Kavramı 40
23. Risk Toplumunu Etkileyen Faktörler 45
 
3. Kentleşme Politikası 55
30. Genel Bakış 55
31. Kentler Ve Kent Örgütlenmesi 57
32. Kentler Ve Dönemler 63
33. Kentleşmenin Nedenleri Ve Etkileri 68
34. Dünyada Kentleşme 71
35. Türkiye’de Kentleşme 76
36. Kent Planlaması 80
360. Genel Açıklama 80
37. Kent Kavramları Ve Hukuku 85
 
4. Kent Sosyolojisi 97
40. Genel Bakış 97
41. Kent Sosyolojisi Kavramı 98
42. Kent Teorileri 102
43. Küresel Kent Teorileri 107
44. Yerel Yönetim Teorileri Ve Deneyimi 115
45. Göç, Gecekondu Ve İlişki Ağları 125
46. Kentsel Yoksulluk Ve Dönüşüm 132
47. Osmanlı Kentleri Ve Kentleşme 143
48. Türkiye’de Tarımın Dönüşüm Süreçleri 150
 
5. Toplumsal Ve Kentsel Açıdan Muhasebe 155
50. Genel Bakış 155
51. Toplumsal Açıdan Muhasebe 156
52. Kentsel Açıdan Muhasebe 161
53. İl Ve Yerel Yönetim Muhasebesi 164
54. Akıllı Kentler Muhasebesi 173
55. Dayanıklı Kentler Muhasebesi 182
56. Yavaş Kentler Muhasebesi 192
57. Kentler Ve Fayda-Maliyet Analizi 208
 
6. Sonuç 209
60. Özetleme 209
61. Sonsöz 210
62. Yararlanılan Kaynaklar 213
63. Yazarın Özgeçmişi 215
64. Yazarın Yayımlanmış Kitapları 217
65. Yayımlanması Planlanan Kitaplar 218
 
 

Kentler ve Muhasebe isimli 218 sayfadan oluşan kitap ; Prof. Dr. Vasfi Haftacı tarafından yazılmış ve UMUTTEPE YAYINLARI yayınevinin 22.01.2024 tarihinde yayımlanmıştır.

Kentler ve Muhasebe pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.