Kelam İlminde Metodoloji pdf – Yandex indir

tarafından
9
Kelam İlminde Metodoloji pdf – Yandex indir

Günümüzde, anlayış, yaklaşım, yol, yöntem, metodoloji, usûl, paradigma gibi kavramların çokça kullanıldığı, bunların kitap ve makale başlıklarında da sıklıkla yer aldığını gözlemliyoruz. Bu başlıklarda  yöntem ile bazen bir âlimin konuları açıklarken bilgileri nasıl bir sıralamayla verdiği, bazen de hangi bilgi kaynaklarından yararlandığı vs. kastedilmektedir. Kimi zaman ise usûl ilimlerinde olduğu gibi istidlal, içtihat ve yargıya varmada izlenecek kapsamlı yöntem bilgisinden; ayet ve hadisleri yorumlarken, manayı ve bunların uzanımlarını tespit ederken başvurulan yol gösterici ilkelerden söz edilmektedir. İşte bu çalışmada,
       – gerek ayet ve hadisleri yorumlamada,
       – gerek itikadî hükümleri tespit ve temellendirmede,
       – gerekse nassları çelişkiden uzak bir şekilde anlamada ve onların sarih akıl ile bağdaşırlığını ortaya koymada kelam ilminin yöntemlerini ele aldık. Bu yöntemleri, müstakil bir kitapta ana hatlarıyla ortaya koymaya çalıştık. Böylelikle kelam ilminin metodolojisini konu edinen bu telif ortaya çıktı.
 

Kelam İlminde Metodoloji isimli 256 sayfadan oluşan kitap ; Doç. Dr. Recep Ardoğan tarafından yazılmış ve KLM YAYINLARI yayınevinin 24.02.2022 tarihinde yayımlanmıştır.

Bir önceki yazımız olan Hadis Tarihi pdf - Yandex indir başlıklı makalemizde Hadis Tarihi indir, Hadis Tarihi oku ve Hadis Tarihi pdf indir hakkında bilgiler verilmektedir.

Kelam İlminde Metodoloji pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.