Kazak Mitolojisi Araştırmaları pdf – Yandex indir

tarafından
12
Kazak Mitolojisi Araştırmaları pdf – Yandex indir

Bir halkın en önemli kültürel değerlerinden birisi mitolojidir. Bu değer yargıları içerisinde bir halkın düşünce dünyası, iç dünyasının yansımaları, milli köklerinin izleri, yaşam şekilleri vb. unsur yer alır. Bu yüzden mitoloji sadece manevi dünyamızın aynası değil o aynı zamanda günümüze ışık tutan bir bilim dalıdır. Geçmişte de olduğu gibi birçok düşüncenin kaynağı mit ve mitoloji olmuştur. Bu günümüzde de birçok düşüncenin temek kaynağıdır. Toplumlar kültürel değerlerini, kökenlerini araştırmada ve gelecek kuşaklara aktarmada mitolojiden yararlanmaktadır. Bu sebeple mitoloji kültür kökümüzün ilk temel taşlarıdır. Mitoloji sayesinde toplumlar, edebiyat, sanat, felsefe, din, müzik, dans vb. birçok alanında kendileri yeniden bulma ve anlamlandırmaya gitmektedir. Bu sebeple mitoloji düşünce sistemi içerisinde birçok alan yeniden şekillenir ve yaratılır. Bu düşünceler ışığında mitoloji günümüz kültürünün esin kaynağıdır.
Kazak Mitoloji Araştırmaları kitabında alanında önemli çalışmalar yapmış birçok araştırmacının çalışması yer almaktadır. Eserde, edebiyat, sanat, müzik, felsefe vb. birçok alandan yazılar mitoloji ile ilişkilendirilerek kaleme alınmıştır. Çalışma, Kazak kültür tarihi boyunca yaşadıkları inanç, gelenek görenek, düşünce yargıları, semboller, el sanatları gibi birbirleri ilişkili olan alanların mitolojik yaklaşımlar ışığında değerlendirilmeleri yapılmıştır.
 

Kazak Mitolojisi Araştırmaları isimli 289 sayfadan oluşan kitap ; tarafından yazılmış ve AKÇAĞ YAYINLARI yayınevinin 20.09.2022 tarihinde yayımlanmıştır.

Kazak Mitolojisi Araştırmaları pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.