Kaymakamlık Sınavına Özel İdare Hukuku Süreler Ve Hap Bilgiler pdf – Yandex indir

tarafından
7
Kaymakamlık Sınavına Özel İdare Hukuku Süreler Ve Hap Bilgiler pdf – Yandex indir

İÇİNDEKİLER
DEVLET MEMURLARI KANUNU…………………………………………………3
MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI, RÜŞVET VE
YOLSUZLUKLARLA MÜCADELE KANUNU………………………………105
MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN
YARGILANMASI HAKKINDA KANUN………………………………………119
KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI
KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA
KANUN……………………………………………………………………………………… 125
KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU KANUNU………………………………..131
BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU………………………………………………155
KAMULAŞTIRMA KANUNU……………………………………………………..165
DEVLET İHALE KANUNU……………………………………………………………213
KAMU İHALE KANUNU……………………………………………………………..261
SAYIŞTAY KANUNU………………………………………………………………….325
DANIŞTAY KANUNU…………………………………………………………………383
DERNEKLER KANUNU………………………………………………………………429
ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLERİ KANUNU……………………………..457
GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI
KANUNU…………………………………………………………………………………….463
KAMU YARARININ ZORUNLU KILDIĞI HALLERDE,
KAMU HİZMETİ NİTELİĞİ TAŞIYAN
ÖZEL TEŞEBBÜSLERİN DEVLETLEŞTİRİLEBİLMESİ
USUL VE ESASLARI HAKKINDA KANUN……………………………….. 467
TAŞINMAZ MAL ZİLYEDLİĞİNE YAPILAN TECAVÜZLERİN
ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN……………………………………………..475
KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU ……………………487
İMAR KANUNU …………………………………………………………………………553
 

Kaymakamlık Sınavına Özel İdare Hukuku Süreler Ve Hap Bilgiler isimli 608 sayfadan oluşan kitap ; Sami Sönmez tarafından yazılmış ve TEMSİL KİTAP yayınevinin 31.08.2023 tarihinde yayımlanmıştır.

Kaymakamlık Sınavına Özel İdare Hukuku Süreler Ve Hap Bilgiler pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.