keyboard_arrow_down Sosyoloji

Sosyoloji

İçel Tarihi I-II pdf – Yandex indir

İçel Tarihi I-II pdf – Yandex indir

Bu yazı sabitlenmiştir.

İçel Tarihi, kentimizin yetiştirdiği önemli şahsiyetlerden Sait Uğur’un 1943 yılında yayınladığı bir kitaptır. Daha sonra da bu konuda çeşitli yayınlar yapılmıştır. Ancak Eski İçel olarak...

Epistemik Şiddet pdf – Yandex indir

Epistemik Şiddet pdf – Yandex indir

Bu yazı sabitlenmiştir.

Küreselleşme, milli/ulus-devletlerin hegemonyasını sınırlayan hatta ortadan kaldıran bir hususiyete sahiptir. Devlet sadece yasal bir hakem pozisyonuna ve/veya tarafsız kalmaya mahkûm bir aygıta indirgenmiştir. Böylece hem...

Modern Bir Akıl Sapması: Deizm pdf – Yandex indir

Modern Bir Akıl Sapması: Deizm pdf – Yandex indir

Bu yazı sabitlenmiştir.

Yaşadığımız çağ, insanoğlunun fıtratındaki zorunlulukları dahi değiştirip, kimliğine, köklerine, aidiyetlerine ve hüviyetine karşı inanılmaz bir yabancılaşma açmazına girdiği bir zaman dilimine dönüştü. Ekonomime kapitalizm, siyasi...

Sosyal Bilimlerde Güncel Gelişmeler II pdf – Yandex indir

Sosyal Bilimlerde Güncel Gelişmeler II pdf – Yandex indir

Bu yazı sabitlenmiştir.

1.Kırılgan Beşli Ülkelerinde Hisse Senedi Piyasası,Toplam Döviz Rezervi Ve Tasarruf Arasındakiİlişki: Var Modeli İle Bir Analiz2.Küçük Ve Mikro İşletmeler İçin Finansal RaporlamaStandartları, Muhasebe Standartları İleKarşılaştırılmasına...