KAS Kaymakamlık Sınavı Test Soru Bankası 2022 pdf – Yandex indir

tarafından
15
KAS Kaymakamlık Sınavı Test Soru Bankası 2022 pdf – Yandex indir

KAS Kaymakamlık Sınavı Açıklamalı Test Soru Bankası

Prof. Dr. Ahmet NOHUTÇU
Kaymakam Ahmet Gazi KAYA
2022

Anayasa Hukuku
Türkiye’nin İdari Yapısı
Türkiye’de Mahalli İdareler
İdare Hukuku
Türkiye’de Demokratikleşme ve İnsan Hakları

KAYMAKAM ADAYLIĞI SINAVININ
“ÇOKTAN SEÇMELİ TEST” FORMATINA UYGUN OLARAK:

25 Ağustos 2021 Tarihinde Sonuncusu Çıkarılan 83 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

74 ila 82 Sayılı Tüm Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri

18 Temmuz 2021 Tarih ve 7333 Sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

8 Temmuz 2021 Tarih ve 7331 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (4. Yargı Paketi)

30 Haziran 2021 Tarih ve 7330 Sayılı Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi Hakkında Kanun

24 Haziran 2021 Tarih ve 7329 Sayılı; 17 Haziran 2021 Tarih ve 7328 Sayılı; 9 Haziran 2021 Tarih ve 7327 Sayılı; 20 Mayıs 2021 Tarih ve 7319 Sayılı Kanunlar

Türkiye’nin İdari Yapısı ve Mahalli İdareler Bölümlerinin Sonuna Eklenmiş Sınava İlişkin Çok Önemli Tüyolar, Hatırlatmalar, Hızlandırılmış Genel Tekrar ve Pratikler İçeren Yeni Onlarca Tablo ve Şekiller

15. Baskıdan sonra 10 Temmuz 2021 tarihinde yapılan Kaymakam Adaylığı Sınavı ile 15. Baskıdan sonra yürürlüğe giren Kanunlar, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri ve diğer güncel mevzuat değişiklikleri kapsamında Yeni Eklenen 111 Soru ve Çözümlü Cevabı

Dâhil Diğer Tüm İlgili Mevzuat Değişiklikleri ve Güncel Gelişmeler
İşlenerek Hazırlanmış 3272 Adet Çözümlü, Açıklamalı Test Sorusu

Anayasa Hukuku
Anayasal Gelişmeler ve Anayasa Tarihi
Devletin Temel Nitelikleri
Temel Hak ve Hürriyetler
Yasama
Yürütme
Yargı
Anayasanın Değiştirilmesi veya İktidar Tipleri
Anayasal Gelişmeler ve Anayasa Tarihi
Mali Hükümler – Ekonomik Hükümler ve Bütçe
2010 – 2017 Yılı Anayasa Değişiklikleri
6216 Sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun

Türkiye’nin İdari Yapısı
Türkiye’nin İdari Yapısı

Türkiye’de Mahalli İdareler
İl Özel İdaresi
Belediye / Büyükşehir Belediyesi
A. Belediye
B. Büyükşehir Belediyesi
Köy İdaresi
Mahalle İdaresi
Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı
Hizmetsel Yerinden Yönetim Kuruluşları

İdare Hukuku
İdare Hukukuyla İlgili Genel İlkeler – Esaslar ve Kurallar
İdari İşlem Teorisi
İdari İşlemlerin Re’sen İcra ve Tahsili
İdarenin Sözleşmeleri – İdari Sözleşmeler – İhaleler
Kamulaştırma
Kamu Hizmeti Teorisi
Kolluk Hizmetleri
Kamu Malları
İdarenin Mali Sorumluluğu
Devlet Memurları
İdare Hukukunda Önemli & Güncel Kanunlar

Türkiye’de Demokratikleşme Ve İnsan Hakları
İnsan Haklarının Özellikleri ve İnsan Haklarıyla İlgili Kavramsal, Kuramsal ve Tarihsel Çerçeve
Temel Haklar ve Hürriyetler
İnsan Hakları ve Demokratikleşme İle İlgili Yasal Düzenlemeler
İnsan Hakları Konusunda Yer Alan Ulusal Mekanizmalar
Avrupa Birliği Başkanlığı, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı, Avrupa Birliği Uyum Komisyonu, AB’ye Katılım İçin Ulusal Eylem Planı ve Türkiye’nin Yeni Avrupa Birliği Stratejisi Uyum Yasaları
İnsan Hakları İle İlgili Uluslararası Sözleşmeler ve Belgeler
 

KAS Kaymakamlık Sınavı Test Soru Bankası 2022 isimli 1444 sayfadan oluşan kitap ; Prof. Dr. Ahmet Nohutçu tarafından yazılmış ve SAVAŞ YAYINLARI-SINAV KİTAPLARI yayınevinin 11.05.2022 tarihinde yayımlanmıştır.

KAS Kaymakamlık Sınavı Test Soru Bankası 2022 pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.