Karşılaştırmalı Büyükşehir Yönetimi Londra, New York, Tokyo, Paris, İstanbul pdf – Yandex indir

tarafından
9
Karşılaştırmalı Büyükşehir Yönetimi   Londra, New York, Tokyo, Paris, İstanbul pdf – Yandex indir

Şehirler tarihte hiç görülmemiş bir hızla büyümektedir. Ekonomik şartların ve gelir seviyesinin kırsal alanlara göre yüksek olması; eğitim, sağlık ve kültürel imkânlarla hayat kalitesinin yüksekliği şehirleri cazibe merkezi haline getirmektedir.

Şehirlerin hızlı büyümesi devletleri ve hükümetlerini çok büyük zorluklarla baş başa bırakmaktadır. Endüstrileşmiş ülkeler şehirleşme meselesini bir miktar çözmüş gibi görünmekle birlikte bu ülkelerde de şehirlerin büyümesi devam etmektedir. Ancak en hızlı kentleşme, gelişmekte olan ülkelerde yaşanmaktadır. Nüfusun kentsel alanlara yığılmasıyla yetersiz kalan şehir içi yollar ve ulaşım, içme suyu, kanalizasyon ve konut gibi altyapılarının kentin artan nüfusuna cevap verebilecek şekilde geliştirilmesi ve yenilenmesi gerekmektedir.

Bazı ülkelerde kentsel alanlarla tam olarak örtüşen büyükşehir yönetimleri oluşturulurken bazılarında yerel yönetimin yapısına müdahaleden kaçınılarak birlik oluşturma yöntemi tercih edilmiştir. Yerel yönetim yapısına müdahale edilmeyen birliklerin oluşumunda şehir merkezi, kenar mahalleler ve mücavir alanlar şeklinde tek bir yönetim altında toplanmıştır. İstanbul, Tokyo, Londra, Brüksel gibi şehirlerde ise iki kademeli yönetimler oluşturulmuştur.

Dünyanın 300 büyük kenti dünya nüfusunun yüzde 19’unu barındırmasına rağmen dünya ekonomik üretiminin yüzde 48’ini gerçekleştirmektedir. Bazı kentlerin tek başına ülke ekonomisindeki ağırlığı o kadar yüksektir ki, sağladıkları istihdam ve gayrisafi milli hâsıla payları ülke ekonomisinin yarısından fazlasına ulaşabilmektedir. Bu şehirler sadece şehir olmayıp neredeyse şehir devleti statüsüne ulaşmışlardır.

Büyükşehirler daha iyi yönetilebilir mi? Kısa cevabımız “Evet” şeklinde iyimser, iddialı ve pozitif olabilir. Ancak uzun bir cevap istendiği takdirde bu cevabımızın içinde şehrin sahip olduğu yönetim sistemi, ekonomik gücü, merkezi-yerel yönetim ilişkilerini belirleyen politikalara ilişkin kapsamlı analizler bulunacaktır.
 
 

Karşılaştırmalı Büyükşehir Yönetimi
Londra, New York, Tokyo, Paris, İstanbul isimli 320 sayfadan oluşan kitap ; Birol Ekici tarafından yazılmış ve MARMARA BELEDİYELER BİRLİĞİ KÜLTÜR YAYINLARI yayınevinin 12.09.2022 tarihinde yayımlanmıştır.

Karşılaştırmalı Büyükşehir Yönetimi Londra, New York, Tokyo, Paris, İstanbul pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.