Kariyer Psikolojik Danışmanlığında Kuramlar pdf – Yandex indir

tarafından
6
Kariyer Psikolojik Danışmanlığında Kuramlar pdf – Yandex indir

Kariyer Psikolojik Danışmanlığında Kuramlar kitabı, kariyer gelişim kuramları ve kariyer psikolojik danışma yaklaşımlarını kapsayacak şekilde, kuramsal ve uygulamaya dönük bilgileri harmanlayan bir yaklaşımla tasarlanmıştır. Bir yandan uygulamalara ışık tutacak ve zemin sağlayacak kuramsal bilgi sağlanırken bir yandan çeşitli yaş gruplarına ve dezavantajlı gruplara dair gelişimsel süreç göz önünde bulundurulmaya çalışılmıştır.
Kitap, ilk olarak kariyer, meslek, iş, uğraşı, çalışma gibi kariyer psikolojik danışması açısından temel oluşturacak kavramları; ekolojik kariyer danışmanlığı, uzaktan çalışma gibi güncel konuları ve kariyer psikolojik danışmanlarının sahip olması gereken yeterlikler ve uygulamalara temel oluşturması gereken etik ilkeleri ele alarak başlamaktadır. Geleneksel Kariyer Psikolojik Danışması Kuramları bölümü (Parsons’ın Özellik-Etmen Kuramı ve Holland’ın Mesleki Tipoloji Kuramı gibi), kariyer psikolojik danışmasının gelişiminde ilk öncü yaklaşımların alana sağladığı temellerin anlaşılmasına ve aynı zamanda hâlâ aktif ve güçlü bir şekilde uygulama ve araştırmada yer buluyor olmalarının olası nedenleri üzerinde düşünülmesine katkı sağlayabilecektir. Kariyer Psikolojik Danışmasında Psikodinamik Kuramlar, temelleri çocukluk dönemine dayanan ihtiyaçların ve kişilik gelişiminin kariyer gelişimi ve meslek seçimi üzerindeki olası etkilerinin anlaşılmasına ışık tutabilecektir. Kariyer Psikolojik Danışmasında Gelişimsel Kuramlar bölümü, geleneksel ve psikodinamik kuramların görece sınırlayıcı bakış açısının ötesine geçerek kariyer gelişimini gelişimsel bakış açısı ile tüm yaşam boyu süren bir yaşam görevi olarak ele alması açısından önem taşımaktadır. Ayrıca bu kuramların toplumsal cinsiyet rolleri ve sosyoekonomik düzey gibi bağlamsal değişkenlerin kariyer gelişimine nasıl yön verebildiğinin anlaşılmasına ve günümüzde de hâlâ kariyer gelişimini etkileyebilen bu dinamiklerin sorgulanmasına katkı sağladığı söylenebilir. Kariyer Gelişiminde Sosyal Bilişsel ve Öğrenme Kuramları; fırsatlar, destekler, engeller, çeşitli öğrenme deneyimleri gibi çevresel ve bağlamsal değişkenlerle bireysel-bilişsel faktörlerin etkileşiminin kariyer gelişimine nasıl yön verebildiğinin anlaşılması açısından önem taşımaktadır. Son olarak, Kariyer Psikolojik Danışmasında Güncel Kuramlar, özellikle 21. yy. ile gelen hızlı ve sürükleyici değişimlerin kariyer gelişimi üzerindeki etkilerinin anlaşılması ve bu değişimlerin yönetilmesinde ihtiyaç duyulacak umut, iyimserlik, kariyer uyumu, çalışma iradesi gibi becerilerin ele alınması ve bu süreçte nasıl bir kariyer psikolojik danışması yürütüleceğine dair sundukları güncel yaklaşımlar açısından alan yazına katkı sağlamaktadır.
Kitap; ilgili kuramlara dayalı temel kavramlardan ölçme araçlarına, dezavantajlı gruplarla çalışmaya yönelik bakış açılarından kariyer psikolojik danışmanlığı model ve uygulamalarına dair kapsamlı içeriği ile alanında uzmanlaşmak ve kendi kariyer gelişimine dair farkındalık kazanmak isteyen herkes için faydalı bilgiler sunmaktadır.
 

Kariyer Psikolojik Danışmanlığında Kuramlar isimli 340 sayfadan oluşan kitap ; Kolektif tarafından yazılmış ve NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK yayınevinin 27.10.2023 tarihinde yayımlanmıştır.

Kariyer Psikolojik Danışmanlığında Kuramlar pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.