Karayolları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Kapsamında Sigortacının Bedensel Zarardan Sorumluluğu pdf – Yandex indir

tarafından
4
Karayolları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Kapsamında Sigortacının Bedensel Zarardan Sorumluluğu pdf – Yandex indir

Birinci Bölüm
Sigorta Sözleşmeleri, Karayolları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Ve Bedensel Zarar

I. Genel Olarak Sigorta Sözleşmeleri Ve Zorunlu Mali Sorumluluk
Sigortası

İkinci Bölüm
Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Kapsamında Sigortacının Bedensel Zarardan Sorumluluğu

I. Genel Olarak
Iı. Sigortacının Sorumlu Olduğu Bedensel Zarar Kalemleri
Iıı. Bedensel Zararın Tazmini
Iv. Sigortacının Sorumlu Olduğu Bedensel Zararın Tespiti

Üçüncü Bölüm
Karayolları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortacısının Bedensel Zararı Tazmininde Özellik Arz Eden Hususlar

I. Hesaplanan Tazminata Faiz İşletilmesi Sorunu
Iı. Hesaplanan Tazminattan İndirim Yapılması
Iıı. Sigortacıya Verilen İbranamelerin Geçerliliği
Iv. Denkleştirme
V. Bedensel Zarara İlişkin Hükmün Değiştirilmesi
Vı. Avans Ödeme
Vıı. Müşterek Müteselsil Sorumlu Sigortacılardan Birine Sulh
Beyanında Bulunulması
Vııı. Bedensel Zarara İlişkin Tazminat Alacağının Temliki Sorunu
Ix. Ceza Yargılamasında Şikâyetten Vazgeçmenin Sigorta
Tazminatına Etkisi
X. Zamanaşımı
Xı. Bedensel Zararın İspatı
Xıı. Görevli /Yetkili Mahkeme Ve Tahkim
 

Karayolları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Kapsamında Sigortacının Bedensel Zarardan Sorumluluğu isimli 170 sayfadan oluşan kitap ; Dr. Oğuz Caner tarafından yazılmış ve EKİN KİTABEVİ YAYINLARI yayınevinin 11.11.2023 tarihinde yayımlanmıştır.

Karayolları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Kapsamında Sigortacının Bedensel Zarardan Sorumluluğu pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.