Karatepeli Hüseyin b. Mustafa el-Aydînî ve Şerĥu Risaleti’l-İsti‘are İsimli Eseri pdf – Yandex indir

tarafından
5
Karatepeli Hüseyin b. Mustafa el-Aydînî ve Şerĥu Risaleti’l-İsti‘are İsimli Eseri pdf – Yandex indir

Karatepeli Hüseyin b. Mustafa el-Aydînî ve Şerĥu Risâleti’l-İsti‘âre isimli doktora tezimizin bir kısmını oluşturan bu çalışmamız, giriş, iki bölüm ve sonuçtan oluşmaktadır. Girişte Arab edebiyâtında belâğat ilminin başlangıcından Karatepeli Hüseyin b. Mustafa el-Aydînî’nın yaşadığı hicrî XII. (XVIII.) yüzyıla kadar geçen süreci incelemeye çaba harcadık. Birinci bölümde Karatepeli Hüseyin b. Mustafa el-Aydînî’nin yaşadığı devrin siyâsî, ilmî ve hukûkî yapısına; ilim, fikir ve sanat hareketlerine değinerek, hayatı ve eserleri, ilmî ve edebî şahsiyeti hakkında bilgi vermeye çalıştık. İkinci bölümde ise çalışmamızın esâsını teşkîl eden “Şerĥu Risâleti’l-İsti‘âre” adlı eserin, telîf sebebi, gâyesi, muhtevâsı, tertibi ve metodu hakkında bilgiler verdik. Eserin kaynakları ve emsâli arasındaki yerine değindik. Sonuçta ise çalışmamızda ulaştığımız sonuçları genel olarak değerlendirme yoluna gittik.
 

Karatepeli Hüseyin b. Mustafa el-Aydînî ve Şerĥu Risaleti’l-İsti‘are İsimli Eseri isimli 126 sayfadan oluşan kitap ; Muzaffer Özli tarafından yazılmış ve İLAHİYAT KİTAP yayınevinin 24.08.2023 tarihinde yayımlanmıştır.

Karatepeli Hüseyin b. Mustafa el-Aydînî ve Şerĥu Risaleti’l-İsti‘are İsimli Eseri pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.