Kalbin İlacı pdf – Yandex indir

tarafından
4
Kalbin İlacı pdf – Yandex indir

İbni Kayyim’e (r.h) şöyle bir soru soruldu: 
Başına musibet ve sıkıntı gelmiş bir kimse; başına gelen bu imtihan ve sıkıntıların sona ermemesinden dolayı dünyasının ve ahretinin zarar görebiceğini bilen ve başında ki bu sıkıntılardan kurtulmak için her yolu deneyen fakat yine de kurtulamayan kimse hakkında değerli âlimler hangi tesviyelerde bulunmuşlardır?
İlim ehli; Bu duruma düşmüş bir kimseye ne tavsiye etmiştir? Bu kimse ne yapmalıdır? Bu sıkıntılardan kurtuluş yolları nelerdir?
Dertliye ve çaresiz kimseye yardım edene Allah, rahmet eylesin! Bir kul, kardeşinin yardımında olduğu sürece Allah da onun yardımındadır.  Bize bu konuda fetva verin, açıklayın. Allah sizi en güzel şekilde mükâfatlandırsın, sizlere merhamet etsin.”
Allah tarafından korunan Şam diyarının İmamı, âlimi, şeyhü-l islamı, müslümanların müftüsü, dinin güneşi ve Medrese-i Cevziyye’nin başmüderrisi Ebû Abdullah b. Ebû Bekir Eyyûb bu konuya şöyle cevap vermiştir:
Âlemlerin rabbi olan Allaha hamd olsun… Elbette her derdin bir devası vardır. 
Ebû Hureyre’nin (r.a) rivayet ettiği bir hadiste Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Allah her ne hastalık vermişse mutlaka onun şifasını da vermiştir.”
Bu konu hakkında gelen diğer rivayet ise Câbir b. Abdullah kanalıyla rivayet ettiği şu hadistir. Rasulullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Şüphesiz her hastalığın bir şifası vardır. Kişi hastalığının ilacını kullanırsa Allah’ın izniyle şifa bulur.”  
Usâme bin Şerîk’in tarafından rivayet edilen bir başka hadiste ise Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Allah yeryüzüne her ne hastalık vermişse mutlaka onun için bir ilaç indirmiştir. Onu bilen bilir, bilmeyen bilmez.” 
 

Kalbin İlacı isimli 512 sayfadan oluşan kitap ; İbn Kayyım El-Cevziyye tarafından yazılmış ve MENHEC YAYINLARI yayınevinin 10.11.2023 tarihinde yayımlanmıştır.

Kalbin İlacı pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.