Kabileden Modern Devlete Kutsallığın Yönetimle İlişkisi pdf – Yandex indir

tarafından
7
Kabileden Modern Devlete Kutsallığın Yönetimle İlişkisi pdf – Yandex indir

Bu çalışmada yönetim olgusunun kutsallıkla olan ilişkisi ele alınmaktadır. Yönetim olgusunu inceleyen Yönetim Bilimi’nin işbölümü, otorite ve hiyerarşi unsurlarının kutsallıkla ilişkisi yönetimin kutsallıkla ilişkisine dair alt değerlendirmeler sunmaktadır. Böyle bir zemin üzerinden çeşitli topluluklarda kutsallıkla yönetimin ilişkisi incelenerek kutsallığın yönetimde nasıl bir rolü olduğuna dair bazı sonuçlar elde edilebilir. Sonuçların elde edilebilmesi için gerekli kuramsal altyapıyı oluşturmak için yönetimsellik kuramı, otorite tipleri kuramı ve Protestan ahlakıyla kapitalizmin uyumu teorilerinden faydalanılmıştır. Bu teoriler iktidar, yönetim ve kutsallık arasındaki ilişkilerin tartışılması açısından bir çerçeve sunmaktadır. Bu teorik çerçeve oluşturulduktan sonra kutsallıkla yönetimin ilişkisinin tarihsel dönüşümlerinin ele alınması mümkün hale gelmektedir.
 
Bu teoriler bağlamında bu çalışmada ilkel, feodal ve modern olmak üzere üç farklı toplum biçimi ele alınmıştır. Her üç toplum biçiminde de kutsallığın toplumsal işlevi ve yönetime olan etkisi tarihsel olarak aktarılmaya çalışılmıştır. Bu toplum biçimlerinde kutsal olarak; ilkel toplumda akrabalık ilişkileri, feodal toplumda Kilise, modern dönemde ise yurttaşlık, ideoloji ve uzmanlaşma öne çıkmaktadır. Genel olarak bakıldığında kutsallığın toplumsal işlevi bu toplumlarda ortak duygu oluşmasına katkı sunması olarak kendini göstermektedir. Toplumların sağlıklı bir şekilde yönetilmesi için ilgili toplumun üyeleri arasında ortak bir duygunun varlığı gerekli olduğundan kutsallığın toplumsal işlevi devam etmektedir.
 

Kabileden Modern Devlete Kutsallığın Yönetimle İlişkisi isimli 221 sayfadan oluşan kitap ; Dr. Abdulsamet Gürbüz tarafından yazılmış ve PARADİGMA AKADEMİ YAYINLARI yayınevinin 14.04.2022 tarihinde yayımlanmıştır.

Kabileden Modern Devlete Kutsallığın Yönetimle İlişkisi pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.